Secvest Trådlös Manöverdel (Artikelnummer FUBE50001)

  • För aktivering/avaktivering av centralen
  • Integrerad läsare för beröringsfri chipnyckel
  • Utgångar kan aktiveras
  • Extern spänningsförsörjning eller från batteri (13,8 V)
  • Lysdioder för visning av aktuell status
  • Använder en säker trådlös kommunikation till Secvest och Secvest Touch

Secvest Trådlös Manöverdel (Artikelnummer FUBE50001)

Vi rekommenderar uttryckligen att den här produkten installeras av en utbildad fackman.

Enkel manövrering med kod eller beröringsfri nyckel
Secvest trådlösa manöverenhet är ett tillval till Secvest. Med en PIN-kod kan du manövrera anläggningen från varje trådlös manöverenhet. Även aktivering och avaktivering med beröringsfri nyckel är möjlig.
Flexibel användning i entréområden
Upp till 8 manöverenheter kan integreras i larmsystemet. Dessa kompletterande byggstenar erbjuder extra komfort då de monterats i olika delar av byggnaden. Secvest kan aktiveras eller avaktiveras direkt på den trådlösa manöverenheten utan att vägen till larmcentralen behöver tillryggaläggas varje gång.
Vid sidan av den interna aktiveringen eller aktiveringen av enskilda delområden kan man efter behag även aktivera en utgång, t.ex. garageporten.
Säker trådlös kommunikation
Tillsammans med den trådlösa larmanläggningen Secvest och Secvest Touch är produkten skyddad mot så kallade replay-angrepp genom en säker trådlös kommunikation. Denna skyddsmetod mot manipulation av utomstående överträffar kraven i säkerhetsstandarden ”SS-EN 50131-1 grad 2”.

Artikelnummer: FUBE50001
Färg: Vit
VdS klass: Andra
Mått: (BxHxD) 120x120x30 mm
Batterityp: 3 x AA (1,5 V alkaliska)
Bredd: 120 mm
Radiofrekvens: 868,6625 MHz
Trådlös effekt: 10 mW
Höljets material: ABS
Höjd: 120 mm
Längd: 30 mm
Max. batterilivslängd: 1 År
Max. omgivningstemperatur: 55 °C
Max. luftfuktighet: 94 %
Max. räckvidd mottagning (fritt): 100 m
Max. räckvidd mottagning (byggnad): 30 m
Max. räckvidd sändning (fritt): 100 m
Max. räckvidd sändning (byggnad): 30 m
Min. drifttemperatur: -10 °C
Modulering: FM
Monteringsplats: Inomhus
Nettovikt: 0,176 kg
Sabotageövervakning: Ja
Ljudtryck: 103,7 dB
Skyddsklass IP: 54
Säkerhetsgrad: 2
Programversion: 2,8
Spänningsövervakning: Ja
Spänningsförsörjning AC: 9-12 V
Spänningsförsörjning DC: 9-15 V
Statusvisning: 4 statuslysdioder för delområdena
Strömförbrukning: 100 mA
Miljöklass: II
Certifikat: VdS

Leveransomfattning:

  • 1x Trådlös manöverdel
  • 3x AA alkaliska batterier
  • 1x Monteringsmaterial
  • 1x Installations- och bruksanvisning

Allmänna nedladdningar:

Konformitätserklärungen: