Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare (Artikelnummer FURM35000A)

  • Utökning av Smartvest till detektering av rök och hetta
  • Rekommenderade användningsplatser: sov- och vardagsrum, barnrum och tamburer
  • Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
  • Stor testknapp för manuellt självtest och testlarm
  • Snabb och ren montering utan borrning (magnetfästsats HSZU10000 som tillval)

Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare (Artikelnummer FURM35000A)

Smartvest Trådlös Rök-/Brandvarnare skyddar dig från farlig rök- och brandutveckling och minimerar, i egenskap av kombinerad detektor, även sannolikheten för irriterande falsklarm. För att inte överraskas av bränder och rökutveckling rekommenderar vi att de installeras i sov- och vardagsrum samt i barnrum och alla hallar. Med hjälp av tillvalet magnetisk monteringssats går det att montera Smartvest Trådlös Rök-/Värmedetektor snyggt och prydligt utan borrning.

Artikelnummer: FURM35000A
Användningsområde: Inuti
Avstängning av ljudet: 10 min
Färg: Vit
Kompatibel med Secvest: Nej
Kompatibel med Smartvest: Ja
Strömförbrukning Standby: 0,25 mA
Min. luftfuktighet: 10
Mått: (Ø x H) 120 x 32 mm
Larmgivning: Akustisk varningssignal
Visning: LED
Batteridrift: Ja
Batterityp: AA (1,5V)
Bruttovikt: 0,215 kg
Detekteringsmetod: Fotoelektrisk reflektion och värmeavkänning
Avsökningsområde detektorer (m2): 40 m²
Modulering vid fjärrstyrning: FSK
Radiofrekvens: 868 MHz
Räckvidd för fjärrstyrning: (Beroende på installation) 20 - 50 m
Höljets material: Plastikowy
Batterivolym: 2
Max. batterilivslängd: 1 År
Max. omgivningstemperatur: 40 °C
Max. luftfuktighet: 93 %
Min. drifttemperatur: 0 °C
Nettovikt: 0,166 kg
Sabotageskydd: Nej
Ljudtryck: 85 dB
Överföringseffekt: 4,5 dBm
Sensortyp: Rök- och värmesensor
Strömförbrukning: 40 mA
Certifikat: EN 14604

Leveransomfattning:

  • 1x Smartvest Trådlös Rörelsedetektor
  • 2x Bateria AA (1,5V)
  • 1x Bruksanvisning

Allmänna nedladdningar:

Tilläggsinformation:

Konformitätserklärungen:

Nödvändigt tillbehör:

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central
FUAA35010A