Set med digital inspelare som grundutrustning för privat övervakning

Med ett sett med kompakt digital inspelare och kamera från ABUS får du en kompakt och prisvärd komplett lösning. För det mesta räcker fyra kanaler för privat användning för att övervaka de viktigaste platserna. Inspelningen sker antingen permanent, enligt ett tidsschema eller händelseutlöst via rörelsedetektorer eller larm.