ABUS gör så att utombordsmotorstölden går på grund: Utombordsmotor-lås

Utombordsmotorer är ett omtyckt mål för organiserade förbrytare. ABUS utvecklar säkringslösningar, som utan större insats kan monteras på nästan alla vanliga utombordsmotorer. De båda modellerna 808 Reef och 388 Nemo Evo erbjuder högsäkert stöldskydd tillsammans med långlivat korrosionsskydd.