ABUS upphovsrätt

Det är inte tillåtet att förändra, omarbeta och/eller bearbeta texter, bilder, ljud- och videofiler.
Alla texter, bilder, ljud- och videofiler på våra internetsidor skyddas av upphovsrättslagen.
   
Att ladda ner, reproducera och/eller offentliggöra motsvarande information och filer är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från ABUS August Bremicker Söhne KG. Det är inte tillåtet att förändra, omarbeta och/eller bearbeta texter, bilder, ljud- och videofiler. Vi ger dig härmed återkallningsbar rätt att ladda ned, reproducera och offentliggöra enskilda bilder, bildelement och logotyper från vår webbplats www.abus.com. Tillståndet är begränsat till användning direkt relaterad till produkterna som tillverkas och/eller distribueras av ABUS August Bremicker Söhne KG om det är för att ge information om produkter ABUS har utvecklat, eller för att marknadsföra eller sälja ABUS-produkter.

Att förändra eller designa om bilder, bildelement och logotyper ingår inte i tillståndet. Att använda eller utnyttja sådana modifierade delar utgör intrång i varumärkes- och/eller upphovsrätten och ABUS kommer att vidta rättsliga åtgärder, såvida det inte finns ett uttryckligt, skriftligt godkännande från ABUS August Bremicker Söhne KG för den konkreta förändringen.
Vid reproduktion och publicering av bilder, bildelement och logotyper ska följande anmärkning skrivas ut i omedelbar närhet: "© ABUS". Inom ramen för användning och publicering ansvarar du för att de konkreta förändringarna inte är olagliga resp. kränker tredje part och friskriver i det här sammanhanget ABUS August Bremicker Söhne KG från alla anspråk från tredje part.