Säkra arbetsplatser för att skydda medarbetarna

För arbetsgivare finns det bindande direktiv och regler som bidrar till att skydda de anställda. Men bara regler och anvisningar ger inte tillräckligt skydd. Det är nödvändigt att vidta mycket konkretare säkerhetsåtgärder för att faktiskt förhindra olyckor. I broschyren finns information om ABUS-produkter för lockout (underhållsskydd) och tagout (märkning).

Nedladdningar i kategorin

Broschyr Arbetsskydd

Arbetsplatsen skall i ordets rätta bemärkelse vara säker: skyddad från fara, fri från skade- och hälsorisker!

Fler dokument