BORDO™ Alarm – det första vikbara ABUS-cykellåset med larm

Öka säkerheten och ge en röst åt ditt cykellås.

Med sin inbyggda varningssignal är BORDO™ Larm lika ljudstarkt som en pneumatisk hammare. Med det första vikbara cykellåset med larm sätter ABUS därmed nya standarder för cykelsäkerhet.

Klassikern BORDO™ blir mekatronisk

På det första vikbara cykellåset med larm i världen använder ABUS, som komplement till den höga mekaniska säkerheten, ett upp till 100 dB starkt larm.
Vid varje försök till åverkan börjar varningssignaler ljuda och avskräcker tjuven.

Tips och trix

Batteribyte på BORDO™ Alarm

BORDO™ Alarm är utrustat med ett vanligt batteri (CR2). Batteriet byts ut för hand och inga verktyg krävs.
Om batteriet försvagas avger låset en varningston när det aktiveras via låspinnen. Varningstonen låter annorlunda än den vanliga aktiveringstonen. Du rekommenderas emellertid att byta batteri senast efter ett års användning för att garantin ska gälla.

BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS

Passande hållare för BORDO™ Alarm

Hållaren är kompakt och enkel att hantera och sitter fast på cykelramen. Det går att luta låset framåt och ta ut med ett enhandsgrepp. Vid transport är låsets larm avaktiverat p.g.a. transportläget. Detta kan ställas in via låspinnen på låset.

Passande hållare för BORDO™ Alarm © ABUS
Passande hållare för BORDO™ Alarm © ABUS
Passande hållare för BORDO™ Alarm © ABUS

Från anslutningsläge till larmaktivering

1. Lyft först ur låset ur hållaren och sätt det i anslutningsläget. Via låspinnen kan du nu bestämma om du vill använda låset med eller utan larmfunktionen.

2. Transportläge - då är alarmet inte aktiverat.

3. Genom att skjuta in låspinnen ytterligare ett hack in i låset sätter du det i larmläget (3.). Om du nu stänger låset följer en kort aktiveringston och låset är larmsäkrat (4.).

Larmet

Som du kan se i videon avger BORDO™ varningstoner från och med den första rörelseaktiviteten – ett så kallat förlarm. Om det sedan inte sker någon mer rörelseaktivitet vid låset tystnar förlarmet och aktiveringen är fortsatt tillkopplad.

Om låset utsätts för fortsatt åverkan efter förlarmet börjar det riktiga larmet att ljuda.

Vid fellarm tystnar tonen efter 60 sekunder, annars ljuder larmet tills rörelseaktiviteten vid låskroppen upphör.

BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS
BORDO™ Alarm 6000A ©ABUS