Enkelt foldet ut og lagt ned: Vårt 3D-varslingstelt LUKE © ABUS

Sikkerhet utendørs Synlig for alle

Barn leker ofte utendørs, og de aller minste trilles rundt i barnevogn. For å unngå ulykker er det viktig å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at det er barn til stede.

3D-varselteltet vårt, LUKE, sørger for at andre blir oppmerksomme på barn som leker i innkjørsler, på lekeplasser, fortau og så videre. Videre bidrar refleksene våre til at barna og barnevognen blir godt synlige i skumringen, mørket og under dårlige lysforhold.

Loading ...