Få tilgang til sanntidsbildene til DYI-kameraene via kostnadsfrie apper © ABUS

Betjening Vær tilstede i sanntid med mobiltelefonen

Få tilgang til sanntidsbildene til DYI-kameraene via kostnadsfrie apper.

Konfigurer meldingene og tilgangsmulighetene etter ønske. Vil du gjerne holde deg kontinuerlig oppdatert, aktiverer du flere varslingsalternativer. Ønsker du bare å bli informert i nødssituasjoner, aktiverer du færre varslinger. Våre apper er kostnadsfrie og plattformuavhengige. Du kan dermed få tilgang til kameraets sanntidsbilder fra så og si enhver aktuell enhet.

Loading ...