ABUS’ visjon: Vi ønsker å gjøre livet litt tryggere

Visjon Gjør livet litt tryggere

VISJONEN TIL ABUS – GRUNNLAGET FOR ALT VI FORETAR OSS

  • Vi er en eierstyrt, mellomstor bedrift som er tuftet på kristne verdier. Det innebærer at vi respekterer kulturelt mangfold og at alle mennesker er unike. Dette er uatskillelig forbundet med verdiene vi står for.
  • Vi bestreber å etterleve verdiene våre i møte med medarbeidere, kunder, leverandører og partnere. Det innebærer at vi blant annet er opptatt av å være ærlige, åpne, forutsigbare og rettferdige. Hos oss står mennesket i fokus.
  • Vi respekterer alle mennesker, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, nasjonalitet, alder, personlige preferanser, sivilstand, funksjonsnivå og religion. For oss er alle mennesker skapt i Guds bilde, med en verdi og verdighet ingen har rett til å krenke.
  • Vi er opptatt av å skape langvarige relasjoner til medarbeidere og partnere basert på godt samarbeid.
  • Vi skaper harmoni mellom markedsrettet fleksibilitet og individuelle prestasjoner gjennom teamorienterte arbeidsprosesser. I tillegg oppmuntrer vi alle medarbeidere til å engasjere seg og ta ansvar på alle nivåer og i alle prosesser.
  • Vi forplikter oss til en åpen kommunikasjon. Alle involverte parter skal ha glede av samarbeidet.
  • Vi støtter den yngre generasjonen og bidrar aktivt til utdannelse.
  • Vi sikrer selskapets økonomiske suksess gjennom en kundeorientert handlemåte på alle områder. Vi ønsker å begeistre kundene våre og implementerer konsekvent det som er viktig for brukerne av produktene våre.
  • Vi tilpasser hele tiden organisasjonen vår og reagerer raskt på endringer i markedet.
  • Vi tar hensyn til miljøet og samfunnet vi er en del av, i alle beslutninger vi tar.
Loading ...