ABUS Leitbild - Wir wollen das Leben ein Stück sicherer machen

Missie Ons leven veiliger maken

DE BEDRIJFSMISSIE VAN ABUS: DE BASIS VAN AL ONZE ACTIVITEITEN

 • Wij zijn een door de eigenaar geleide, middelgrote onderneming die zich laat leiden door christelijke principes.
 • Wij respecteren alle mensen in hun eigenheid en culturele diversiteit. Dit is onlosmakelijk verbonden met de waarden die wij vertegenwoordigen.
 • Eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid: dat zijn de kernwaarden die wij hanteren in onze omgang met medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Mensen staan centraal bij alles wat we doen.
 • Wij respecteren alle personen, ongeacht geslacht, sociale achtergrond of nationale afkomst, leeftijd, persoonlijke affiniteiten, burgerlijke staat, lichamelijke handicaps of religie.
 • Voor ons zijn de waardigheid en de waarde van ieder mens als schepsel van God onschendbaar.
 • Wij waarderen langdurige relaties met werknemers en partners die gebaseerd zijn op echt partnerschap.
 • Wij combineren marktgerichte flexibiliteit en individuele capaciteiten met teamgerichte werkprocessen. Daartoe stimuleren wij de inzet en het initiatief van medewerkers op alle niveaus en in alle processen.
 • We steunen de volgende generatie en zijn actief in het opleiden van onze werknemers.
 • Wij streven naar open communicatie. Samenwerken moet plezierig zijn voor alle betrokkenen.
 • Wij garanderen het commerciële succes van de onderneming door klantgerichtheid te bieden op alle vlakken van het ondernemen. We implementeren veranderingen op basis van gebruikerservaringen met betrekking tot onze producten. Wij willen indruk maken op onze klanten.
 • Wij passen onze organisatie voortdurend aan om de taken te vervullen en de ontwikkelingsdoelstellingen van ons bedrijf te halen. Wij reageren snel en zijn ontvankelijk voor veranderingen in de markt.
 • Wij zijn trouw aan Duitsland als thuisbasis van ons bedrijf. Om onze activiteiten in Duitsland veilig te stellen, onderhouden en breiden wij productielocaties in het buitenland uit. Bij al onze bedrijfsbeslissingen houden wij rekening met de belangen van de samenleving en het milieu.
Loading ...