Låsbare vindushåndtak forbedrer også barnesikkerheten © ABUS

Låsbare vindushåndtak LUKK VINDUET OG LÅS SIKRINGEN

Låsbare vindushåndtak for vinduer som åpnes innover

Et låsbart vindushåndtak har to viktige funksjoner: På den ene siden sikrer det at barn ikke bare kan åpne vinduet uten videre. På den andre siden holder det innbruddstyver ute.

For småbarnsforeldre kan låsbare vindushåndtak være en god idé, siden man da får bedre kontroll over hvilke vinduer barna kan åpne. Ettersom disse håndtakene er tilgjengelige med like nøkler, kreves det bare én nøkkel for å låse opp alle vindushåndtak. Dermed kan du etter eget ønske utstyre en hvilken som helst etasje med vindushåndtakene våre, uten å måtte holde styr på mange ulike nøkler.

Noen vindushåndtak, for eksempel vår FG 300, kan installeres universelt. Firkantbolten kan justeres for å passe ethvert vindu. Håndtaket er også spesielt enkelt å montere.

 

Låsbart vindushåndtak FG300A med alarm

Vindushåndtaket FG300 er også tilgjengelig med alarmfunksjon. FG300A reagerer på innbruddsforsøket med en skingrende alarm med et volum på 110 desibel og jager inntrengeren effektivt på flukt.

Loading ...