Imprint

Imprint

ABUS 
August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter

Telefon: +49 23 35 634-0 
Telefax: +49 23 35 634-300 
Internet: www.abus.com
E-Mail: info@abus.de

Company HQ: 58300 Wetter
Amtsgericht Hagen, HRA 3924 
UST-IdNr. DE 126881051 
ILN 40 03318 00000 3

Authorized representative according to §5 subsect. 1 clause TMG: Ingmar Göckeler, Christian Rothe.

Mặc dù đã kiểm tra kỹ càng nội dung của trang web này, chúng tôi không bảo lưu trách nhiệm tới những liên kết từ đây đi. Người vận hàng trang web liên kết đó chịu trách nhiệm về những thông tin đăng tải nơi trang web của họ.

Khi sử dụng website “ABUS”
Các thông tin trên trang web www.abus.com có thể thay đổi và cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Ở đây cũng như không ở nơi nào khác, những thông tin trên trang web của ABUS hoàn toàn không mang trách nhiệm bảo đảm hoặc bảo lãnh - có thể là rõ ràng hoặc ngầm định, rằng chúng phải là mới nhất, chính xác, đầy đủ và chất lượng.

ABUS August Bremicker Söhne KG không chịu trách nhiệm liên quan đến trang web của mình. Điều này bao hàm bất kỳ sự hiểu sai hay đúng của bạn về nội dung trang web, ví dụ, trong tài liệu đăng tải, thay đổi trái phép thông tin trên máy chủ của bên thứ ba, hoặc lỗi trong các tài liệu. Trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bị yêu cầu bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc, bất kể loại hình và cơ sở pháp lý nào, phát sinh do truy cập vào trang web "ABUS", trong trường hợp có vius máy tính trong môi trường máy tính của bạn, bị loại trừ.

Trang Web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. („Google“). Google Analytics sử dụng dữ liệu gọi là "Cookies", dữ liệu văn bản, được lưu trữ trên máy tính của bạn và có thể phân tích việc sử dụng các trang web của bạn.
Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển giao cho một máy chủ của Google ở Mỹ và lưu trữ ở đó.
Trong trường hợp tính năng IP ẩn danh được kích hoạt trên trang web này, địa chỉ IP của bạn trong lãnh thổ Liên minh châu Âu và các quốc gia tham gia Hiệp ước Cộng đồng Kinh tế châu Âu sẽ được Google rút ngắn lại. Riêng những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ sẽ được chuyển đến máy chủ Google tại mỹ và được rút ngắn tại đó. Google thay mặt nhà điều hành trang web sử dụng các thông tin này để phân tích cách bạn sử dụng trang web nhằm tạo các báo cáo về hoạt động người dùng trên trang web và để cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng trang web này và Internet đến người điều hàng trang web.
Một trong những cam kết của Google Analytics là IP được trình duyệt gửi đến sẽ không bị hợp nhất với các dữ liệu khác của Google. Bạn có thể ngăn cản việc lưu trữ dữ liệu của Cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi đó bạn có khả năngkhông thể sử dụng tất cả các tính năng ở mức độ đầy đủ của chúng trên trang web này.
Bạn cũng có thể chặn cookie ghi các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) gửi đến Google và ngăn cản Google xử lý các dữ liệu này bằng cách tải và cài đặt trình cắm (plug-in) cho trình duyệt tại liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của Google Analytics, vui lòng truy cập vào http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Chính sách bảo mật của Google Analytics, vui lòng truy cập vào http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Liên kết từ đây đến các trang web được duy trì bởi các bên thứ ba cung cấp thông tin cho bạn như là một dịch vụ giúp bạn tham khảo. Những trang web này là hoàn toàn không trực thuộc ABUS và nằm ngoài phạm vi kiểm soát của "trang web thông tin của ABUS". Chúng tôi không quản lý nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn truy cập thông qua trang web thông tin của ABUS này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc mục đích của những trang web đó.

Từ chối trách nhiệm này là để được coi là một thành phần của dịch vụ internet mà từ đó trang web này đã được truy cập. Chừng nào những tuyên ngôn tại đây không còn hoặc không hoàn toàn có giá trị pháp lý, thì phần còn lại của tài liệu này cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng bởi điều này về nội dung và giá trị của nó.

Liên minh châu Âu đặt ra hạn ngạch cho việc thu gom và tái chế thiết bị điện và điện tử (thiết bị cũ). Kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2020, các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử có nghĩa vụ thông báo hàng năm về việc đạt được các mục tiêu định lượng thông qua việc thu gom riêng các thiết bị cũ (§ 10 Đoạn 3 ElektroG) và tái chế các thiết bị cũ (§ 22 Đoạn 1 ElektroG). Thông tin có thể được tìm thấy tại liên kết sau: Thông tin về việc đạt được mục tiêu định lượng

Loading ...