Stopka informacyjna

Impressum

Warunki korzystania:

© Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, fotografie, grafiki, dźwięk, animacje i prezentacje wideo oraz ich kompozycja na stronach www ABUS podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Zawartość stron www nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim. Niektóre strony www ABUS zawierają ponadto fotografie, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter

Telefon: +49 23 35 634-0
Telefax: +49 23 35 634-300
Internet: www.abus.com
E-Mail: info@abus.de

Siedziba firmy : 58300 Wetter
Wpis do rejestru: Amtsgericht Hagen, HRA 3924
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Ingmar Göckeler, Christian Rothe
Ust-IdNr. DE 126881051
ILN 40 03318 00000 3

 

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronach www ABUS są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności marek ABUS, CITADEL logo firmowego i emblematów. Zamieszczone na naszych stronach www marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną ABUS- August Bremicker Söhne KG.

Informacje na temat osiągnięcia celu ilościowego

Gwarancja

Niniejsze strony www zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma ABUS- August Bremicker Söhne KG. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma ABUS- August Bremicker Söhne KG. wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych na stronach www, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy ABUS.

Licencja

Zawarta na stronach www ABUS własność intelektualna w postaci patentów, marek i praw autorskich jest prawnie chroniona. Strony www ABUS nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy ABUS ani osób/firm trzecich.

Zalecenia prawne

Firma ABUS- August Bremicker Söhne KG. dziękuje za odwiedzenie stron www i zainteresowanie naszymi produktami. Wszelkie dane osobowe pobierane za pośrednictwem stron www firmy ABUS będą zapisywane, przetwarzane oraz ew. przekazywane przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy ABUS wyłącznie w celu otoczeniu Państwa indywidualną opieką, przesyłania informacji o produktach lub przedstawienia oferty usługowej. Firma ABUS- August Bremicker Söhne KG. zapewnia, że Państwa dane będą traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

Loading ...