Entdecken Sie die Möglichkeiten des organisierten Gruppen-Lockout © ABUS

Blokada grupowa BLOKADA GRUPOWA

Blokady grupowe pokazują na pierwszy rzut oka, który pracownik jest zaangażowany w prace konserwacyjne, na której maszynie i w którym obszarze aktualnie pracuje.

Systemy klucza generalnego umożliwiają bezpieczną i przejrzystą organizację zamknięć grupowych.

Zasada działania blokad grupowych polega na oddzieleniu konwencjonalnych osobistych blokad identyfikacyjnych (PIS) od dodatkowych blokad identyfikacyjnych maszyn (MIS). PIS są przeznaczone dla poszczególnych pracowników i informują, kto wykonuje prace konserwacyjne lub naprawcze po zdjęciu blokady.

Jeśli kilka osób musi zabezpieczyć się w tym samym czasie, zamek wielopunktowy ma sens.

Wybierz odpowiednią dla swojego zastosowania spośród naszych różnych blokad wyłącznika głównego wykonanych ze stali, aluminium i tworzywa sztucznego:

Wenn mehr als ein Vorhangschloss eingehängt werden soll, ist eine Mehrfachverriegelung sinnvoll © ABUS

Dzięki SAFETY REDBOX, podczas blokady grupowej każdy z zaangażowanych pracowników może zablokować klucze do zamków maszyn za pomocą swojego osobistego zamka.

Ma to tę zaletę, że na pierwszy rzut oka widać, który pracownik nadal pracuje w systemie.

Klucze do odblokowania maszyny pozostają bezpiecznie schowane do czasu, aż ostatni pracownik usunie swoją osobistą blokadę.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA REDBOX

Klar geregelte Gruppenverriegelung mit unserer SAFETY REDBOX © ABUS

Standardowe procedury bezpiecznego wyłączania systemów w firmach często obejmują dokumentację dopuszczenia do pracy.

Firma ABUS oferuje rozwiązanie w postaci B810 Permit Redbox w połączeniu z przechowywaniem niezbędnych blokad maszyn i systemów. Nowy produkt Permit Redbox łączy w sobie precyzyjną ochronę systemu z niezbędną ochroną informacji o wydaniu dokumentu w dużym, zamykanym oknie kontrolnym.

WIĘCEJ O Redbox B810 Permit

Die B810 Permit Redbox™ haben wir PERMIT-TO-WORK Organisation weitergedacht © ABUS
Loading ...