Bli kjent med mulighetene til organisert gruppe-lockout © ABUS

Gruppelåsinger Gruppelåsing gjort enkelt

Gruppelåsing gir god oversikt over hvilke kollegaer som utfører vedlikehold, og i hvilket maskinområde vedkommende arbeider i.

Ved hjelp av hovednøkkelsystemer kan du organisere gruppelåsingen på en sikker og tydelig måte.

Gruppelåsing går ut på å skille de vanlige personlige identifikasjonslåsene (PIL) fra de andre maskinidentifikasjonslåsene (MIL). PIL er knyttet til den enkelte medarbeideren, og når denne henges opp, viser den hvem som jobber med vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. MIL brukes til å hindre reaktivering av energiforsyningen i maskiner eller anlegg.

Hvis flere personer må sikres samtidig, er det fornuftig med et system med flere låsepunkter.

Velg en av låsene våre i stål, aluminium eller plast.

Hvis det skal festes mer enn én hengelås, er det fornuftig med flerpunktslåsing © ABUS

Med SAFETY REDBOX kan hver enkelt medarbeider under en gruppelåsing låse inn nøkkelen til maskinlåsene med sin egen personlige lås. 

Dette gjør det mulig å se hvilke medarbeidere som fortsatt jobber på anlegget.

Nøkkelen til å låse opp maskinen blir liggende sikkert oppbevart helt til den siste medarbeideren tar ut den personlige låsen sin.

Mer om SAFETY REDBOX

Tydelig regulert gruppelåsing med SAFETY REDBOX © ABUS

Vanlige prosesser for sikker frakobling av anlegg i virksomheter er ofte ledsaget av såkalte arbeidstillatelser eller «permit-to-work»-dokumenter.

Med B810 Permit Redbox kan du enkelt oppbevare maskin- og anleggslåser samt fremvise aktuelle arbeidstillatelser gjennom et stort, låsbart vindu.

MER OM B810 Permit Redbox

Med B810 Permit Redbox™ har vi videreutviklet PERMIT-TO-WORK-organisering © ABUS
Loading ...