Hovednøkkelanlegg gir deg mange fordeler ved LoTo-organisering © ABUS

Lukkesystemer

Hva er et låsesystem?

Et låsesystem er en kombinasjon av forskjellige hengelåser som står i et bestemt forhold til hverandre. Alt etter behov kan låsefunksjonene sammenkobles og tilordnes etter behov.

Hovednøkkelsystem med sikkerhetslåser:
Låser som låses med samme nøkler og med ulike nøkler.

Med hovednøkkelsystemer kan du velge om sikkerhetslåsene skal kunne låses med samme nøkkel eller med ulike nøkler:

Forskjellen på låser som låses med samme nøkkel og ulike nøkler © ABUS

Hvorfor bør du velge et hovednøkkelsystem?

Et hovednøkkelsystem er et godt valg når du ønsker en hovednøkkel som kan åpne alle låser som er i bruk, for eksempel i forbindelse med sikker nødåpning. Med et hovednøkkelsystem kan du sette sammen ulike grupper av låser som kan låses med samme nøkkel eller med ulike nøkler, eller en kombinasjon av disse.

Husk at en godt planlagt organisering av låsene kan redde liv.

Eksempel:

Personlige identifikasjonsnøkler er nøkler til låser som låses med ulike nøkler. Det vil si at hver medarbeider har sin egen lås med egen nøkkel. Denne nøkkelen passer altså ikke i noen av kollegaenes låser og vice versa. Såkalte maskinidentifikasjonslåser, som brukes til å hindre reaktivering av energiforsyningen i maskiner eller anlegg, kan enten være låser som låses med ulike nøkler eller med samme nøkkel etter behov.

Bruken av hovednøkkelen må være tydelig regulert. Den må oppbevares på et sikkert sted (for eksempel i en safe) og bare brukes i spesielle tilfeller til å åpne en lås når medarbeideren som har nøkkelen, ikke er til stede.

Få råd fra ekspertene våre, og finn den beste løsningen for deg og dine behov!

Fordelene med hovednøkkelanlegg © ABUS
Loading ...