Hauptschlüsselanlagen bieten Ihnen viele Vorteile bei der LoTo Organisation © ABUS

Viktiga system inom LoTo-området

Vad är ett nyckelsystem?

Ett nyckelsystem är en kombination av olika hänglås som står i ett visst förhållande till varandra. Låsen kan grupperas och tilldelas helt och hållet efter behov.

Huvudnyckelsystem med säkerhetslås:

Separata och identiska nycklar

Med ett huvudnyckelsystem kan du välja om säkerhetslåsen ska ha separata eller identiska nycklar:

Skillnaden mellan hänglås med samma nyckel och hänglås med olika nycklar © ABUS

Varför ett huvudnyckelsystem?

Det krävs ett sådant system om man vill ha en huvudnyckel som man kan öppna alla installerade lås med, t.ex. för säkra nödöppningar. I ett huvudnyckelsystem kan uppsättningar med olika nycklar (KD) och likadana nycklar (KA) kombineras på olika sätt.

Kom ihåg: en noggrant planerad organisation av låsen kan rädda liv.

Till exempel:

Lås för personlig identifiering (PIS) har ALLTID olika nycklar (KD). Det innebär att varje anställd har sitt eget lås med sin egen nyckel. Min nyckel passar inte i en annan anställds lås och vice versa. Maskinidentifieringslås (MIS) som används för att säkra maskinen mot återaktivering av strömmen kan antingen ha separata nycklar (KD) eller identiska nycklar (KA) beroende på dina önskemål.

Användningen av en huvudnyckel måste vara tydligt reglerad. Huvudnyckeln ska förvaras på en säker plats (t.ex. i ett kassaskåp) och används endast om ett lås måste öppnas i vissa situationer när berörda medarbetare inte är närvarande.

Låt våra experter ge dig råd för att hitta den perfekta lösningen.

Fördelarna med huvudnyckelsystemet © ABUS
Loading ...