Ihre Sicherheit im Blick – mit unseren Überwachungskameras © ABUS

Kameraövervaking MED DIN SÄKERHET I ÅTANKE

Se mer, upptäck mer med rätt teknik © ABUS

KAMERAÖVERVA KNING FÖR ALLA BEHOV

ABUS erbjuder kameraövervakningssystem för många olika användningsområden, platser och individuella säkerhetsbehov:

IP-baserad teknik för intelligent övervakning, analog HD för uppgradering av befintliga BNC-kablar.


Vi erbjuder kameraövervakningssystem för många olika tillämpningar. Vi ger dig mer än gärna råd om ett individuellt övervakningskoncept som är exakt anpassat till din fastighet. ABUS har rätt produkt för många olika behov, oavsett om det är inomhus, utomhus, i mörka osynliga hörn eller om du vill kunna öppna en bom med nummerplåtsigenkänning. Om någonting händer spelas detta in så att du sedan kan se händelseförloppet via en funktion som är Integrerad i ett larmsystem, och i kombination med ett elektroniskt passerkontrollsystem kan du till exempel se vem som står framför din dörr och öppna den på distans.

Die Kamera erkennt Personen und Fahrzeuge
Loading ...