Hochwertige Materialien: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend © ABUS

ICKE-LEDANDE SPÄRRANORDNINGAR MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH ICKE-LEDANDE

För varje maskin eller anläggning finns en lämplig säkerhetsspärr.

När maskiner eller industrianläggningar ska underhållas eller servas är det mycket viktigt att förhindra att övriga medarbetare har åtkomst till dem.

Vi erbjuder spärranordningar för olika behov. För industrianläggningar innebär detta att du vid behov kan stänga av huvudströmbrytaren och därmed hela maskinen under underhållsperioden eller endast koppla bort vissa enskilda elektriska säkringar.

Oavsett om en anläggning eller maskin behöver spärras helt eller bara delvis för att förhindra åtkomst finns det en lämplig lösning. Du kan antingen spärra hela maskinen under underhållsperioden eller låsa enskilda säkringar.

Loading ...