Der Zylinder ZL steht für Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt © ABUS

Tillträdeskontroll SÄKERHETEN BÖRJAR VID DÖRREN

Schließen Sie Ihr elektronisches Zutrittssystem bequem mit einem Chipschlüssel
Über die App werden Sie über alle Ereignisse informiert
Die alternative Bedienmöglichkeit
Välj exakt vad du behöver från vårt modulsystem © ABUS

TILLTRÄDESKONTROLL EXAKT VAD DU BEHÖVER

Välj exakt vad du behöver från vårt kompletta och väl genomtänkta modulsystem.

Skydda dina medarbetare, data och tillgångar med ett system där endast behöriga personer - t.ex. från läkarmottagningen, Försäkringskassan, personalavdelningen eller ledningen – kan få tillträde till utrymmen med känsliga uppgifter.

Ge endast behöriga medarbetare tillträde till produktionslokaler där det finns produkter eller maskiner som kräver särskild övervakning.

CodeLoxx- och ZL-cylindrar samt SLT-säkerhetsbeslag är själva kärnan i vår produktfamilj av dörrkomponenter från Access on Device. Vi erbjuder dörrkomponenter för nästan alla krav och önskemål. Tillträdesbehörigheter programmeras intuitivt via den kostnadsfria programvaran "Key Manager" och överförs till dörrkomponenterna. Vi erbjuder även styrenheter för elektriska dörröppnare, motorlås och entrégrindar.


Ett välplanerat nyckelsystem består av många enskilda produkter. ABUS erbjuder lösningar för de mest varierande krav. Oavsett om det gäller ytterdörrar, barriärer, jalusier, serverrum kan vi erbjuda skräddarsydda installationer. Säkerheten och komforten blir ännu bättre om du sedan lägger till ett inbrottslarmsystem eller ett kameraövervakningssystem. Larmsystemet kan enkelt aktiveras och avaktiveras via cylindern på dörren, och vid ett eventuellt larm spelar övervakningskameran in händelseförloppet.

wAppLoxx Pro Plus Wandleser
Loading ...