Staket av nät LÅS FÖR KÄLLARGALLERSKYDD FÖR KÄLLARSCHAKT

För att undvika obehagliga överraskningar bör du skydda ditt hus från källare till tak.

Med ett låst säkerhetsgaller skyddar du källare och takfönster mot inbrott.

Våra säkerhetsgaller är inte bara lämpliga för enfamiljshus. Även om du bor i ett flerbostadshus, där det kan finnas bestämmelser om utrymningsvägar som måste följas, kan ett galler vara en bra lösning mot inbrott.

Skydd för källarschakt © ABUS
Effektivt skydd för källarschaktet - med gallerskyddet GS40 © ABUS
Enkelt skydd av källarschaktet - med våra gallerlås © ABUS
Loading ...