Fenster auf – Aerosole raus – Frischluft rein. Unser CO2-Melder erinnert Sie daran regelmäßig zu lüften © ABUS

CO2-mätare För kontor och skolor

Vår CO2-detektor AirSecure indikerar tillförlitligt inomhusluftens kvalitet: Detta förhindrar huvudvärk, obehag och ökad risk för infektioner

Dålig luft? Med AirSecure ventilerar du i god tid! 

För mycket dålig luft eller för mycket koldioxid i rumsluften kan orsaka obehag vilket kan leda till huvudvärk, illamående, sjukdomar och försämrad koncentrationsförmåga. Aerosolerna ökar också med dålig luftkvalitet, vilket i sin tur kan leda till en ökad infektionsrisk.  

Mobil placering: på byråer, bord eller på väggen

Placera AirSecure på en byrå, på bordet eller montera den på väggen. Du kan när som helst avläsa luftkvaliteten på LED-färgdisplayen, precis som på ett trafikljus. Om rumsluften överskrider en viss nivå startar larmet vilket betyder: Dags att öppna fönstret och släppa in lite frisk luft.

Loading ...