Utgivarinfo

ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter

Telefon: +49 23 35 634-0
Telefax: +49 23 35 634-300
Internet: www.abus.com
E-Mail: info@abus.de

Bolagets säte: 58300 Wetter

Tingsrätt Hagen, HRA3924

UST-IdNr. DE 126881051
ILN 40 03318 00000 3

Behöriga representanter enligt § 5 Stycke 1 Nr. TMG: Ingmar Göckeler, Christian Rothe.

Upplysning om juridiskt ansvar:
Trots noggrann kontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Respektive företag är ensamt ansvarig för innehållet i länkade sidor.

Ansvarsfriskrivning
Att använda webbplatsen "ABUS"

Informationen på webbplatsen www.abus.com kan när som helst ändras och uppdateras utan föregående meddelande. Om inget annat uttryckligen anges innehåller "ABUS Info Website " inga försäkringar eller garantier – varken explicita eller implicita – och inte heller vad gäller informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet.
ABUS August Bremicker Söhne KG avsäger sig juridiskt ansvar för webbplatsen. Det gäller även eventuella skrivfel, t.ex. i dokumentation, obehöriga informationsändringar på servern genom tredje part eller misstag i dokumenten. Ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador, ersättningskrav för följdskador, oavsett typ eller rättslig grund, till följd av användning av "ABUS"-webbplatsen, särskilt p.g.a. virusangrepp på din dator, är uteslutet.

Information om huruvida de kvantitativa målen har uppnåtts

Länkar till andra webbplatser

Länkar till webbplatser som drivs av tredje part tillhandahålls som en tilläggstjänst. Dessa webbplatser har ingen koppling till ABUS och ligger utanför kontrollområdet för "ABUS Info Website". "ABUS Info Website" ger ingen garanti för innehållet på webbplatser från tredje part som du kommer till via "ABUS Info Website" och tar inget ansvar för innehållet på eller användning av sådana webbplatser.

Rättslig tillämpning av denna ansvarsfriskrivning

Den här ansvarsfriskrivningen ska ses som en del av den internettjänst genom vilken denna webbplats nåddes. Om delar av enskilda formuleringar i den här texten inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande rättsläge, berörs de övriga delarna av det här dokumentet inte av detta vad gäller innehåll och giltighet.

Loading ...