Integritetspolicy

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Våra uppgiftsskyddsrutiner är i linje med den tyska personuppgiftsskyddslagen (BDSG) och dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan informerar vi om detaljerna i dataskyddet:

Ansvarig enligt dataskyddsförordningen och personuppgiftsskyddslagen
ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25, DE-58300 Wetter, Tyskland
Tel.: +49 2335 634-0
Fax: +49 2335 634-300
E-Mail: info@abus.de

Dataskyddsansvarig
Du når vårt personuppgiftsombud på dataprotection@abus.de

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår webbplats och ge dig bästa möjliga service och bekväm åtkomst till våra tjänster.

2.1     Besök på vår webbplats
När du går in på vår webbplats registrerar vår server automatiskt information av allmän art, framför allt för att upprätta en anslutning och för bättre funktionalitet och systemsäkerhet. I detta ingår vilken typ av webbläsare som används, operativsystem som används, internetleverantörens domännamn, anslutningsdata för datorn som används (IP-adress), webbplatsen som du kom till oss från (referrer-URL), sidorna som du besöker hos oss samt datum och besökets varaktighet. Uppgifterna som samlas in är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera enskilda personer. Dessa uppgifter förs inte samman med uppgifter från andra datakällor.

2.2     Kontaktformulär
Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär inhämtar vi personuppgifter. Vilka uppgifter som samlas in framgår av kontaktformuläret. Uppgifterna används för att behandla din förfrågan. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk (*). Alla övriga uppgifter är frivilliga. De uppgifter som lämnas i kontaktformuläret raderas av oss när de inte längre behöver sparas, eller så begränsas behandlingen om lagstadgade krav angående lagring av uppgifter gäller. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1 b GDPR när det handlar om att du tar kontakt inom ramen för att ett avtal ingås. I övrigt är det vårt berättigade intresse att besvara dina frågor så i det fallet är artikel 6.1 f GDPR den rättsliga grunden.

2.3     ABUS 48-timmarsservice
Om du kontaktar oss via kontaktformuläret till vår ABUS 48-timmarsservice samlas de personuppgifter in som framgår av vårt kontaktformulär. De här uppgifterna sparas för att behandla din förfrågan samt överförs till den fackhandel du har valt. Överföringen sker för att hantera din kontaktbegäran vilket sker direkt via den fackhandel du har valt. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR.

2.4     Anmälan till nyhetsbrev
Om du ger ditt samtycke kan du utan kostnad prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar via mail och därigenom få information om aktuella, intressanta erbjudanden från oss. Vi använder den så kallade double-opt-in-metoden när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Det innebär att vi skickar ett mail till angiven mailadress efter registreringen där vi ber dig bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet. Bekräftar du inte registreringen spärras informationen och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi de IP-adresser du använder och tiderna för registrering och bekräftelse. Syftet med metoden är att kunna spåra din registrering för att reda ut ev. missbruk av dina personuppgifter. Din mailadress är den enda obligatoriska uppgiften för att skicka ut nyhetsbrevet. Alla övriga uppgifter är frivilliga. När du har bekräftat sparar vid dina uppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrevet. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att meddela ansvarig, se början av dataskyddsgenomgången, t.ex. via mail till info@abus.de. Den rättsliga grunden är första meningen i artikel 6.1 a GDPR.

Vi använder leverantören CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, DE-26180 Rastede, Tyskland) för vårt nyhetsbrev. CleverReach är medlem i Certified Senders Alliance. Vi lämnar bara ut din e-postadress till CleverReach för att kunna skicka ut nyhetsbrevet via oss. Varken andra kunder hos CleverReach eller tredje part har åtkomst till dina uppgifter hos CleverReach. CleverReach GmbH & Co. KG kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Nyhetsbrevsprogramvaran analyserar nyhetsbrevets räckvidd för att säkerställa att utskicken faktiskt når mottagarna. De individuella beteendemönster som kan fastställas används bara för den statistiska utvärderingen av nyhetsbrevets räckvidd och lämnas aldrig ut till tredje part och används inte för andra ändamål. Ytterligare information finns i sekretesspolicyn för CleverReach.

2.5     Mailutskick av vårt nyhetsbrev till befintliga kunder
Har du gett oss din mailadress vid köp av varor resp. tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet göra mailutskick med erbjudanden om liknande varor resp. tjänster i vårt sortiment som de du redan har köpt. Det kräver inget samtycke enligt § 7.3 i tyska konkurrenslagen. Databehandlingen sker grundat på artikel 6.1 f GDPR och vårt berättigade intresse att skicka personlig direktreklam. Men har du inledningsvis nekat till användning av din mailadress i det syftet får du givetvis inga mailutskick. Även om du inledningsvis inte har nekat till att din mailadress används i reklamsyfte enligt ovan har du rätt att när som helst neka kommande mailutskick genom att meddela ansvarig, se början av dataskyddsgenomgången. Det tillkommer endast överföringskostnader enligt bastaxa. När vi har fått ditt nekade slutar vi omgående använda din mailadress i reklamsyfte.

2.6     Registreringsfunktion
Användare kan skapa ett användarkonto. Användarna informeras om obligatoriska uppgifter inom ramen för registreringen grundat på artikel 6.1 b GDPR i syfte att hantera användarkontot. Datahanteringen omfattar framför allt inloggningsinformation (namn, lösenord samt mailadress). Uppgifter som anges inom ramen för registreringen används för att användaren ska kunna använda användarkontot.

Användare kan få relevant information om sina användarkonton mailad till sig, t.ex. tekniska ändringar. När användare säger upp sitt konto raderas uppgifterna som rör användarkontot med förbehåll för gällande lagkrav beträffande lagring. Det är användarnas ansvar att spara sina uppgifter om avtalet avslutas före det har löpt ut. Vi har rätt att permanent radera samtliga användaruppgifter som har sparats under avtalstiden.

Vi sparar IP-adress och tid för varje användaråtgärd inom ramen för våra registrerings- och inloggningsfunktioner samt användningen av användarkontot. Datan sparas grundat på vårt berättigade intresse, men även för att skydda användaren mot missbruk och annan obehörig användning. Överföring av uppgifterna till tredje part sker i allmänhet inte om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra krav eller lagkrav enligt artikel 6.1 c GDPR.

2.7     Datahantering vid beställningar
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du tillhandahåller dem för att fullfölja ett avtal. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b GDPR. Vilka uppgifter som samlas in framgår av resp. uppgiftsformulärmall. De kan när som helst raderas om du kontaktar ansvarig på kontaktadressen. Vi sparar och använder de uppgifter du ger oss för att fullfölja avtalet mellan dig och oss. När avtalet har fullföljts eller du har begärt att dina kunduppgifter ska raderas spärras dina uppgifter med hänsyn tagen till skatte- och handelsrättsliga lagringstider och raderas sedan om du inte uttryckligen har gett samtycke till fortsatt användning av uppgifterna eller lagen tillåter fortsatt datahantering som vi från vår sida förbehållit oss rätten till och måste informera dig om enligt gällande dataskyddsbestämmelser.

2.8     Datahantering vid beställningar – uppgiftsöverföring till tredje part

Uppgiftsöverföring till logistikleverantör
De personuppgifter vi inhämtar överförs inom ramen för avtalshanteringen till det transportföretag (t.ex. UPS) som har i uppdrag att sköta leveransen om det krävs för att leverera varan. Den rättsliga grunden för att överföra uppgifterna är artikel 6.1 b och f GDPR.

Uppgiftsöverföring till betaltjänsteleverantör

PayPal

Vi har integrerat komponenter från PayPal på vår webbplats. PayPal är en onlinebaserad betaltjänsteleverantör. Betalningarna sker via så kallade PayPal-konton som är virtuella privat- eller företagskonton.

PayPals europeiska operativa bolag är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den registrerade väljer ”PayPal” eller ”PayPal Plus” (köp på konto) för att betala i vår webbutik som en del av sin beställningsprocess kommer uppgifter om den registrerade automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja betalningsalternativet ger den registrerade personen sitt samtycke till att de personuppgifter som behövs överförs vid betalningen. PayPal fungerar också som leverantör av betalningstjänster online, förvaltare samt erbjuder köparskyddstjänster.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som krävs för betalningen. För att fullfölja köpeavtalet kan det även krävas personuppgifter som kommer upp i samband med beställningen.

Uppgifterna överförs för att hantera betalningen och förhindra bedrägerier. Den som är ansvarig för hanteringen överför personuppgifterna till PayPal om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och hanteringsansvarig kan PayPal i vissa fall överföra för att få kreditupplysningar. Överföringen sker för att hantera ID- och kreditvärderingskontroll. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen, med hänsyn tagen till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning, för att besluta om huruvida respektive betalningsmetod ska erbjudas. 

Vilka kreditupplysningsföretag det rör sig om finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex.

PayPal kan ge personuppgifterna till associerade företag och tjänsteleverantörer eller dotterbolag om det krävs för att uppfylla avtalskraven eller hantera orderinformationen.

Den registrerade personen kan när som helst återkalla samtycket till PayPals hantering av personuppgifterna. Återkallandet berör inte obligatoriska (avtalsenliga) personuppgifter som behöver hanteras, användas eller överföras vid betalningen. 

PayPals gällande integritetspolicy finns på följande adress https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

BS Payone

Betalningarna hanteras av BS PAYONE GmbH, Niederlassung Kiel, Fraunhoferstraße 2-4, DE-24118 Kiel, Tyskland ( https://www.bspayone.com/DE/de, BS PAYONE nedan). Vi lämnar ut din betalningsinformation till BS Payone inom ramen för betalningen. Överföringen sker grundat på artikel 6.1 b GDPR och bara om betalningen kräver det. Ytterligare dataskyddsinformation hittar du i BS PAYONE:s integritetspolicy: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy.
Du kan när som helst neka att dina uppgifter hanteras genom att meddela BS PAYONE det. BS PAYONE kan dock eventuellt ha rätt att hantera dina personuppgifter om det krävs för att beställningen ska kunna betalas enligt avtalet.

På vår webbplats har vi integrerat YouTube-videor som finns sparade på  https://www.YouTube.com. Dessa kan spelas upp direkt från vår webbplats. De är alla kopplade i ”utökat dataskyddsläge”, d.v.s. inga uppgifter om dig överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs nedanstående uppgifter. Denna överföring av uppgifter kan vi inte påverka. Genom besöket på webbplatsen erhåller YouTube information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. De uppgifter som överförs är IP-adressen, datum och tid för förfrågan, tidszonsskillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, aktuell överförd datamängd, webbplats som begäran kom från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt samt webbläsarens språk och version. Detta sker oberoende av om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad från eller om det inte finns ett användarkonto. Om du är inloggad via Google länkas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill koppla din profil till YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller användaranpassad visning av sin webbplats. Denna utvärdering sker framför allt (även för icke inloggade användare) för att visa användaranpassade annonser och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Du har rätt att återkalla samtycket till att skapa den här användarprofilen. Detta måste du göra på YouTube.

Ytterligare information om ändamålet och omfattningen av YouTubes datainsamling och -behandling finns i integritetspolicyn. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och följer EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f GDPR.

Den här webbplatsen använder tjänster från Google Maps. På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan bekvämt använda kartfunktioner. Genom besöket på webbplatsen erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs uppgifter om IP-adressen, datum och tid för förfrågan,tidszonsskillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, aktuell överförd datamängd, webbplats som begäran kom från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt samt webbläsarens språk och version. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad från eller om det inte finns ett användarkonto. Om du är inloggad via Google länkas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill koppla din profil till Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller användaranpassad visning av sin webbplats. Denna utvärdering sker framför allt (även för icke inloggade användare) för att visa användaranpassade annonser och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Du har rätt att göra invändningar av att skapa den här användarprofilen. Detta måste du göra på Google.

Ytterligare information om ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och -behandlingen via plugin-leverantören finns i leverantörens integritetspolicy. Där får du också ytterligare information om dina relaterade rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Google hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Google fullt ut accepterat.  

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f GDPR.

Du har regelbundet möjlighet att delta i tävlingar på vår webbplats. Inom ramen för de här tävlingarna kan också personuppgifter (e-postadress, namn, adress och ev. ytterligare uppgifter som krävs för tävlingen) samlas in och sparas. De personuppgifter som du har vidarebefordrat till oss används endast för att genomföra tävlingen (t.ex. för att fastställa vinnare, meddela vinnarna och överlämna vinsterna). Vi informerar särskilt om databehandling som sker under den aktuella tävlingen i fråga. När våra tävlingar har avslutats raderas deltagarens uppgifter.

Personuppgifter raderas eller spärras när orsaken till att uppgifterna sparades bortfaller eller när du begär att de ska raderas. Uppgifterna raderas också om en lagringstid som föreskrivs i den nämnda standarden går ut, såvida inte fortsatt lagring av uppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal, eller du har gett ditt godkännande till detta.

Vi använder cookies för att kunna presentera vår webbplats och anpassa den på ett attraktivt sätt utifrån våra besökares preferenser. Till de uppgifter som sparas hör t.ex. sådant som ditt val av språk. Cookies är textfiler som sparas på din hårddisk för att möjliggöra identifiering av webbläsaren vid upprepade besök på webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Tidigare sparade cookies kan när som helst tas bort. Hur du tar bort cookies eller förhindrar att de sparas kan du ta reda på i din webbläsares bruksanvisning. Om du inte accepterar cookies kan det leda till begränsningar när du använder våra webbtjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av cookies är artikel 6.1 f GDPR.

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra vår webbplats och övriga system mot förlust, förstöring, åtkomst, förändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Beroende på vilken webbläsare som används överförs uppgifter med 128 eller 256 bitars SSL-kryptering. Det är trots regelbundna kontroller och ständig förbättring av våra säkerhetsåtgärder inte möjligt att uppnå ett fullständigt skydd mot alla risker.

Vi använder Piwik PRO Analytics Suite för att analysera vår webbplats/app och hanterar även samtycke med det. Vi samlar in uppgifter om besökare på webbplatsen med hjälp av cookies. Informationen som samlas in omfattar t.ex. besökarens IP-adress, operativsystem, webbläsar-ID, surfaktivitet m.m. Titta på vilka uppgifter som har samlats in med Piwik PRO.
Vi beräknar värden som studsfrekvens, sidvisningar, sessioner och liknande för att förstå hur vår webbplats/app används. Vi kan också skapa besökarprofiler baserat på webbläsarhistorik för att analysera besökarnas beteende, visa personligt innehåll och genomföra onlinekampanjer.
Vår värd finns på Microsoft Azure i Tyskland/Nederländerna/USA/Hong Kong/ElastX i Sverige och vi lagrar uppgifterna i 14/25 månader.
Uppgiftsbehandlingens syfte: Analys och konverteringsspårning baserat på ditt samtycke. Rättslig grund: Artikel 6.1 a GDPR.
Piwik PRO delar inte uppgifter om dig med andra personuppgiftsbiträden eller tredje part och använder dem inte heller för egna ändamål. Du hittar ytterligare information i Piwik PRO:s integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (www.google.de). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder den här webbplatsen som genereras av cookien överförs vanligen till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress ändå av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen och i andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen. På uppdrag av den här webbplatsens ägare använder Google informationen för att utvärdera hur webbplatsen används, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändningen för webbplatsens ägare. Din webbläsares IP-adress som inhämtas inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google. Du kan förhindra att cookien sparas genom att göra en inställning i din webbläsare; vi rekommenderar dock inte det eftersom du då inte kan ta del av den här webbplatsens alla funktioner i sin helhet.

Dessutom kan du förhindra att data som genereras av cookien och som rör hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till Google samt att dessa data bearbetas av Google genom att ladda ned och installera pluginen som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ till webbläsarens plugin kan du klicka på den här

LÄNK

för att ställa in en opt-out-cookie för att förhindra registrering av Google Analytics på den här hemsidan i framtiden. På så vis lagras en opt-out-cookie på din enhet. För att rensa dina cookies, måste du klicka på länken igen. Användarvillkor och information om dataskydd hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/.

Vi använder tjänster från Google AdWords tjänsteleverantör Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för att med hjälp av reklamverktyg (så kallade Google AdWords) informera om våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av data från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de olika reklamåtgärderna är. Syftet med detta är att kunna visa reklam som är intressant för dig, presentera vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och kunna göra en realistisk beräkning av reklamkostnaderna.

De här reklamverktygen levereras från Google via så kallade ”Ad-servrar”. Med hjälp av Ad Server-cookies kan bestämda parametrar mätas, till exempel visning av reklam eller klick från användare. När du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie på din dator av Google Adwords. Dessa cookies slutar i regel gälla efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera dig. I denna cookie sparas i regel unique cookie-ID, antalet ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (markering att användaren inte vill bli kontaktad fler gånger).

Dessa cookies hjälper Google att identifiera din webbläsare igen. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords-kunds webbplats och den cookie som sparats på vederbörandes dator inte har gått ut ännu kan Google och kunden registrera att användaren har klickat på reklamen och länkats vidare till den här sidan. Alla Adwords-kunder tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte följas över olika Adwords-kunders webbplatser. Vi samlar själva inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamverktygen. Från Google erhåller vi enbart statistiska analyser. Med hjälp av dessa analyser kan vi identifiera vilka av de använda reklamverktygen som fungerar effektivast. Vi erhåller inte ytterligare uppgifter om hur reklamuppgifter används, framför allt kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till AdWords-konverteringen erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Googles tjänster kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagandet i det här spårningsförfarandet på olika sätt: a) Genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Framför allt leder undertryckandet av cookies från tredje part till att du inte ser några annonser från tredje part-leverantörer. b) Genom att avaktivera cookies för konverteringsspårning. Det gör du genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ” www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads. Denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies. c) Genom att avaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken http://www.aboutads.info/choices. Denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies. d) Genom permanent avaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi rekommenderar dock inte det eftersom du då inte kan ta del av alla funktioner i våra tjänster i sin helhet.

(6) Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är första meningen i artikel 6.1 f GDPR.

Här hittar du mer information om Googles dataskydd: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org

Google hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Google fullt ut accepterat. 

Vår webbplats använde funktioner från Google Ads Remarketing för att marknadsföra webbplatsen i Google-sökresultat samt på tredje part-webbplatser. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google lägger i det syftet in en cookie i webbläsaren på din slutenhet. Den cookien möjliggör automatiskt, med ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de webbplatser du har besökt, intressebaserad reklam. Hanteringen sker grundat på artikel 6.1 f GDPR och vårt berättigade intresse att optimalt marknadsföra vår webbplats.

Ytterligare uppgiftshanteringen sker bara om du har gett Google samtycke till att koppla ihop din Internet- och app-surfning från Google med ditt Google-konto för att använda information från ditt Google-konto för att ge dig personliga annonser på webben. Är du inloggad på Google när du går in på vår webbplats använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande remarketing. Google kopplar temporärt ihop dina personuppgifter med Google Analytics-data för att få fram målgrupper.

Du kan permanent stänga av inställningen för att visa cookies genom att gå in på följande länk och hämta och installera den webbläsar-plugin som finns där:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Eller så kan du få information om och göra cookie-inställningar hos Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du även ställa in webbläsaren så att du får information om cookie-inställningar och kan avgöra individuellt om du godkänner eller avvisar cookies i vissa fall eller generellt. Godkänner du inte cookies kan det påverka hur vår webbplats fungerar.

Google LLC har säte i USA och hanterar dina personuppgifter enligt EU:s standarddataskyddsklausuler som garanterar gällande dataskyddsnivå inom EU. Ytterligare information om dataskyddsbestämmelser rörande reklam och Google hittar du här:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Ansvarig för hanteringen har integrerat Google AdSense på den här webbplatsen. Google AdSense är en onlinetjänst som gör det möjligt att visa reklam på tredje part-sajter. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonserna som visas på tredje part-sajter så att de matchar tredje part-sajternas innehåll. Google AdSense gör en intresserelaterad målinriktning av internetanvändaren genom att generera individuella användarprofiler.

Företagsrepresentant för Google-AdSense-komponenterna är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google-AdSense-komponenterna är knyta annonser till vår webbplats. Google-AdSense ställer in en cookie i den registrerade personens IT-system. Cookies har vi förklarat tidigare i texten. Genom att ställa in cookien kan Alphabet Inc. analysera hur vår webbplats används. Varje gång olika sidor på den här webbplatsen, som hanteringsansvarig sköter och som har integrerade Google-AdSense-komponenter, öppnas, kommer webbläsaren i den registrerade personens IT-system automatiskt överföra uppgifter för onlinereklam och provisionsberäkning till Alphabet Inc. via resp. Google-AdSense-komponent. Genom tekniken får Alphabet Inc. kännedom om personuppgifter, t.ex. den registrerade personens IP-adress, vilket bl.a. ger Alphabet Inc. information för att spåra besökarens ursprung och antal klick för provisionsberäkningar.

Den registrerade personen kan när som helst neka samtycke till cookie-inställningen på vår webbplats som vi har visat ovan och ställa in använd webbläsare att permanent spärra cookies. En sådan inställning i den använda webbläsaren kommer även att förhindra Alphabet Inc. att ställa in en cookie i den registrerade personens IT-system. Det går dessutom att när som helst radera en cookie som Alphabet Inc. redan har ställt in via webbläsare eller andra mjukvaror.

Google AdSense använder även så kallade räknepixlar. En räknepixel är en miniatyrgrafik som bäddas in på webbplatser för att få loggfilsregistrering och loggfilsanalays för statistisk analys. Med inbäddade räknepixlar kan Alphabet Inc. registrera om och när en registrerad person öppnar en webbplats och vilka länkar vederbörande har klickat på. Räknepixlar används även för att analysera en webbplats besöksflöde.

Via Google AdSense överförs personuppgifter och information som även omfattar IP-adress och som krävs för att generera och debitera visade annonser till Alphabet Inc. i USA. Personuppgifterna sparas och hanteras i USA. Alphabet Inc. kan i vissa fall överlämna tekniskt inhämtade personuppgifter till tredje part.

Google-AdSense finns förklarat noggrannare på länken https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantör är Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Med reCAPTCHA kontrolleras om datainmatning på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) utförs av en människa eller ett automatiserat program. För att göra det analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsens besökare med hjälp av olika kännetecken. Den här analysen inleds omedelbart när besökaren kommer till webbplatsen. Vid analysen använder reCAPTCHA diverse information (t.ex. IP-adress, besökets varaktighet på webbplatsen och musrörelser som görs av användaren). De data som samlats in vid analysen vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyserna sker helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys äger rum.

Databehandlingen sker grundat på artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webbtjänster från missbruk som görs av automatiserade spionprogram och från spam. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och om Googles integritetspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Google fullt ut accepterat. 

Vi använder analysverktyget som tillhandahålls av Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta) för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera utbudet och upplevelsen på vår webbplats. Med hjälp av Hotjars teknik får vi en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användarna tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte gillar etc.) och detta hjälper oss att anpassa vårt erbjudande utifrån användarnas feedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares och deras enheters beteende, särskilt enhetens IP-adress (som samlas in och lagras anonymt när du använder webbplatsen), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information om vilken webbläsare som används, plats (endast land), vilket språk du föredrar för att se vår webbplats. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar får enligt avtal inte sälja vidare de uppgifter som samlas in för vår räkning.
Mer information finns i avsnittet ”About Hotjar” på Hotjars hjälpsida på https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

(1) Dessutom använder vår webbplats remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (”Facebook”) med Facebook-pixeln. Det innebär att de som besöker webbplatsen och även besöker det sociala nätverket Facebook, eller andra webbplatser som använder samma metod, kan få annonser visade för sig (”Facebook-Ads”). Syftet är att visa reklam som är intressant för dig. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är första meningen i artikel 6.1 f GDPR.

(2) Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Facebook med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till Facebook-pixeln får Facebook information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Facebooks tjänster kan Facebook länka besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress och andra identifieringsparametrar.

(3) Här kan du avaktivera funktionen ”Facebook Custom Audiences”:

Webtracking för Facebook Tracking på den här sidan är

Facebook tracking is active, click here to disable it: Facebook tracking är aktiverat, klicka här för att avaktivera.

Tänk på att du måste avaktivera funktionen igen när du har tagit bort cookies. Inloggade Facebook-användare kan göra ytterligare inställningar på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.
(4) Mer information om den datainsamling och databearbetning Facebook gör får du från: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. om du bor i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php;

(5) Detaljerad information om Facebook-pixeln och hur den fungerar hittar du i Facebooks hjälpdel på https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Facebook hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Facebook avtalat med företag i USA.

Vår webbplats använder teknik för konverteringsspårning och omdirigering från LinkedIn Corporation (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, Ireland). Det här verktyget sätter en cookie i din webbläsare vilket gör att det går att samla in bland annat följande uppgifter: IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper samt sidhändelser (t.ex. sidvisningar). Den här tekniken kan användas för att ta fram rapporter om annonsprestanda och information om webbplatsinteraktion. För detta ändamål finns LinkedIn Insight-taggen inbäddad på den här webbplatsen varigenom det upprättas en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker den här webbplatsen och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto.

Se LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy för mer information om insamling och användning av data samt vilka alternativ och rättigheter du har för att skydda din integritet.

Om du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst avaktivera datainsamlingen via följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Contained within our website is a tracking code provided by Lead Forensics. This code enables Lead Forensics to track activity on the website and provide us with information on the IP address of the requesting computer, the date and duration of the user’s visit, and the web pages which the user visits.
The Lead Forensics tool uses IP tracking for identifying businesses and is not the same as cookies. The Lead Forensics tracking code only provides information that is readily available in the public domain. It does not, and cannot, provide individual, personal or sensitive data regarding who has visited our website. It provides information on what companies have visited our website by identifying them from their IP address. This data may be used by us to contact the business about their experience or for marketing purposes. We will not pass this data to third parties for any reason. More information can be found at  www.leadforensics.com. If you would like to opt-out of this tracking, please do so using the link provided:

https://optout.leadforensics.com/?clientID=140312

Den här webbplatsen använder i vårt berättigade intresse externa ”Typekit”-fonter från leverantören Adobe Systems Software Ireland Limit, 4-5 Riverwalk, Citywest Business Camps, Dublin 24, Irland, eller om du bor i Nordamerika från leverantören Adobe Systems Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Använder du erbjudandet kan vi ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats. Det ligger i vårt intresse att göra webbplatsen attraktivare. Den rättsliga grunden för erbjudandet är första meningen i artikel 6.1 f GDPR.

Öppnar du våra sidor hämtar din webbläsare de fonter som behövs direkt från Adobes servrar för att de ska visas korrekt på din slutenhet. Din webbläsare kopplar då upp mot Adobes servrar. Adobe får då veta att din IP-adress har öppnat vår webbplats.

Mer information om uppgiftshantering via Adobe Fonts hittar du på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html och https://www.adobe.com/de/privacy.html;

Adobe hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Adobe fullt ut accepterat. 

Den här webbplatsen använder i vårt berättigade intresse externa fonter från leverantören Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Använder du erbjudandet kan vi ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats. Det ligger i vårt intresse att göra den attraktivare.

Öppnar du våra sidor hämtar din webbläsare de fonter som behövs direkt från Googles servrar för att de ska visas korrekt på din slutenhet. Din webbläsare kopplar då upp mot Googles servrar. Google får då veta att din IP-adress har öppnat vår webbplats.

Mer information om uppgiftshantering hittar du på: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de;

Google hanterar även dina personuppgifter i USA. Överföringen och hanteringen sker bara baserat på EU:s standarddataskyddsklausuler som Google fullt ut accepterat.

(1) Vi använder tjänsten Friendly Captcha för att skydda våra webbplatser och onlinetjänster från spam och missbruk genom botar. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med tjänsteleverantören i enlighet med artikel 28 i GDPR. När du använder Friendly Captcha-widgeten på vår webbplats samlas följande logguppgifter in om du skickar en pusselförfrågan:
•    Request Headers User-Agent, Origin och Referrer.
•    Själva pusslet, som innehåller information om kontot och nyckeln till den webbplats som pusslet hänvisar till.
•    Widgetversion.
•    En tidsstämpel.
(2) En anonymiserad räknare per IP-adress lagras för dynamisk skalning av pusslets svårighetsnivå i Edge-nätverket för att upptäcka skadliga användare och minimera blockeringen av legitima användare.
(3) Dessa uppgifter lagras separat från övriga uppgifter och kan inte kopplas till specifika webbplatser. IP-adresserna anonymiseras med hjälp av one-way-hashing för att förhindra personlig identifiering.
(4) Rättslig grund: Art. 6.1.1 f GDPR
(5) Ytterligare information om tjänsteleverantören: Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/  

Vi samlar även in och behandlar personuppgifter från sökanden för att hantera ansökningsförfaranden som vi genomför. Behandlingen kan då även ske på elektronisk väg. Detta är alltid fallet när sökande lämnar in ansökningshandlingar på elektronisk väg, alltså via e-post eller via ett webbformulär som har implementerats av oss på vår webbplats. Om vi ingår ett anställningsavtal med den sökande sparas överförda data för hantering av anställningsförhållandet under iakttagande av lagstadgade föreskrifter. Om inget anställningsavtal ingås mellan oss och den sökande tas ansökningshandlingarna bort fyra månader efter att den sökande delgetts detta, såvida borttagandet inte står i motsättning till den personuppgiftsansvarigas andra berättigade intressen. Som annat berättigat intresse i denna betydelse räknas exempelvis bevisbörda i ett förfarande enligt Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (tyska allmänna likabehandlingslagen). Vi vill endast behandla våra sökande efter deras kvalifikationer och ber därför sökande att i möjligaste mån avstå från att ange uppgifter om ras och etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller eventuellt medlemskap i fackförening, genetiska data, biometriska data för entydig identifiering av en fysisk person, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller sexuell orientering.

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

23.1     Rätt till tillgång
Du kan begära en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige huruvida dina personuppgifter behandlas av oss.

Om sådan behandling föreligger kan du begära upplysningar om följande information:

 • för vilka syften personuppgifterna behandlas;
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagare eller kategorier av mottagare som har eller har fått tillgång till de aktuella personuppgifterna;
 • planerad varaktighet för lagringen av de aktuella personuppgifterna, eller, om det inte är möjligt att lämna konkreta uppgifter om detta, kriterier för att bestämma lagringstiden;
 • att du har rätt att korrigera eller radera de personuppgifter som berör dig, rätt att begränsa behandlingen av den personuppgiftsansvarige och rätt att motsätta dig denna behandling;
 • att du har rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet;
 • all tillgänglig information om varifrån uppgifterna kommer, om personuppgifterna inte samlats in av den berörda personen.

23.2     Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige om de behandlade personuppgifterna som berör dig är oriktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste göra rättelsen utan dröjsmål.

23.3     Rätt till begränsning av behandling
Om följande villkor är uppfyllda kan du begära att behandlingen av personuppgifter som berör dig begränsas:

 • om du bestrider riktigheten i personuppgifterna som berör dig och ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera personuppgifternas riktighet;
 • om behandlingen är lagstridig och du inte önskar att personuppgifterna tas bort utan i stället begär att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingsändamål, men du ändå behöver dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har motsatt dig behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR och det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifterna som berör dig har begränsats får dessa uppgifter (avseende lagringen) endast behandlas med ditt godkännande eller för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller med hänsyn till viktiga allmänna intressen i EU eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen skedde enligt ovannämnda förutsättningar kommer den personuppgiftsansvarige att meddela dig innan begränsningen upphävs.

23.4     Rätt till radering

Raderingsskyldighet
Du kan begära att den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar personuppgifter som berör dig. Den personuppgiftsansvarige måste då omedelbart ta bort dem om något av följande skäl är tillämpligt:

 • Personuppgifterna som berör dig behövs inte längre för de ändamål som de samlades in eller på annat sätt behandlades för.
 • Du återkallar godkännandet som behandlingen stöddes på enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du motsätter dig behandlingen enl. artikel 21.1 GDPR och det finns inga synnerliga berättigade skäl för behandlingen, eller du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.2 GDPR.
 • Personuppgifterna som berör dig behandlas på ett lagstridigt sätt.
 • Borttagningen av personuppgifterna som berör dig sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Personuppgifterna som berör dig samlades in i samband med erbjudna tjänster inom informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1 GDPR.

Information till tredje part
Om den personuppgiftsansvarige har gjort personuppgifter som berör dig offentligt tillgängliga och är förpliktad att ta bort dem enl. artikel 17.1 GDPR ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Undantag
Du har inte rätt att få uppgifterna borttagna om behandlingen krävs

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 • för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 GDPR;
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

23.5     Rätt till information
Om du har åberopat rätten till korrigering, borttagning eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är vederbörande förpliktad att meddela alla mottagare som har haft tillgång till personuppgifter som berör dig om korrigeringen eller borttagningen av uppgifterna eller av begränsningen av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Du har rätt att få information från den personuppgiftsansvarige om dessa mottagare.

23.6     Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att erhålla personuppgifterna som berör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överlämna dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras av den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna tillhandahölls för, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av denna rätt har du dessutom rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte inskränkas genom detta.

23.7     Rätt att göra invändningar
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om de personuppgifter som berör dig behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att motsätta dig behandlingen av de personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får du utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

23.8     Rätt till återkallande av dataskyddsrättslig samtyckesförklaring
Du har rätt att när som helst återkalla din dataskyddsrättsliga samtyckesförklaring. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

23.9     Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta ska inte tillämpas om beslutet

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 • grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte vara avhängiga av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 a GDPR, såvida inte artikel 9.2 a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder rörande skydd av rättigheter och friheter och dina berättigade intressen har vidtagits.

23.10     Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som berör dig överträder GDPR, utan att det påverkar ett annat administrativt eller rättsligt förfarande.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

På den här webbplatsen använder vi erbjudandet från leverantören Walls.io GmbH för att visa innehåll från sociala medier på vår webbplats. Om du godkänner vår användning av Walls.io baserat på ditt val i vår cookie-banner kommer en anslutning till Walls.ios servrar att upprättas.
Ytterligare information om ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och -behandlingen via plugin-leverantören finns i leverantörens integritetspolicy. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din integritet: https://walls.io/privacy

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1a i GDPR.

 

Denna försäkrans giltighet

Denna integritetspolicy gäller för alla företag i ABUS-gruppen som har kopplingar till:

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
DE-58300 Wetter
Tyskland

ABUS Pfaffenhain GmbH
Fabrikstraße 1
DE-09387 Jahnsdorf
Tyskland

ABUS Security Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
DE-86444 Affing
Tyskland

Loading ...