Persondatapolitik

Datapolitik

Alle personlige oplysninger behandles fortroligt. Vores databeskyttelsespraksis er i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). I det følgende kan du finde mere information om ABUS’ persondatapolitik.

Ansvarlig for GDPR:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Germany
Tel.: +49 2335 634-0
Fax: +49 2335 634-300
Email: info@abus.de

Databeskyttelsesrådgiver:
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: dataprotection@abus.de

Vi indsamler og behandler dine data af hensyn til driften af vores website og for at give dig den bedst mulige oplevelse og service.

2.1 Besøg på vores website
Når du besøger vores website, indsamler vores servere automatisk generel information, som især er med til at opretholde og sikre forbindelse, funktionalitet og systemsikkerhed. Dette omfatter den anvendte type browser, det anvendte operativsystem, internetudbyderens domænenavn, forbindelsesdata for den anvendte computer (IP-adresse), den hjemmeside, hvorfra du besøger os (referrer), de sider, du besøger hos os, samt dato og varighed for besøget. Pga. pseudonymisering kan vi ikke identificere konkrete personer ved hjælp af disse data. Der foretages ikke nogen sammenføring af disse data med andre data.

2.2 Kontaktformular og leadformular

Når du kontakter os via en kontaktformular, indsamler vi de personoplysninger, du har angivet. De data, der indsamles, kan ses i kontaktformularen. Dataene gemmes, for at vi kan besvare din henvendelse. De felter, der er markeret med en stjerne (*), er obligatoriske og skal udfyldes. Det er frivilligt at udfylde felter, der ikke er markeret med en stjerne. Vi sletter dataene i sammenhæng med kontaktformularen, når lagringen ikke mere er påkrævet, eller begrænser behandlingen af dem, hvis der er lovbestemte krav til opbevaringen. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er:

 • Artikel 6 stk. 1 litra a) i GDPR, når du har givet dit samtykke
 • Artikel 6 stk. 1 litra b) i GDPR, når det drejer sig om kontakt vedr. en kontraktindgåelse
 • Artikel 6 stk. 1 litra f) i GDPR, da det er vores berettigede interesse at besvare din henvendelse

2.3 ABUS 48-timers service
Når du kontakter vores ABUS 48-timers service via en kontaktformular, indsamler vi de persondata, du har angivet i kontaktformularen. På den ene side bliver disse data lagret for at kunne besvare din henvendelse, og på den anden side bliver disse data overført til den forhandler, du selv har udvalgt. Denne overførsel finder sted med det formål, at den forhandler, du selv har udvalgt, får din henvendelse. Retsgrundlaget for behandling af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

2.4. Tilmelding af nyhedsbrev

Med dit samtykke kan du abonnere på vores gratis nyhedsbrev, som informerer dig om interessante tilbud og nyheder via e-mail. Vi bruger den såkaldte Double-opt-in-proces. Det betyder, at vi sender dig en e-mail til den oplyste e-mailadresse efter din tilmelding, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker vores nyhedsbrev tilsendt. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, spærres dine informationer. Vi gemmer desuden dine IP-adresser og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Processens formål er at kunne dokumentere din tilmelding og opklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Det er udelukkende din e-mailadresse, der er obligatorisk for, at vi kan sende dig vores nyhedsbrev. Det er frivilligt at udfylde felter, der ikke er markeret med en stjerne. Efter din bekræftelse gemmer vi dine data med henblik på fremsendelse af vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en besked til ABUS eller klikke på ”afmeld” i bunden af et tilsendt nyhedsbrev. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra a i GDPR.

Vi benytter newsletter-udbyderen CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland). CleverReach er medlem af Certified Senders Alliance. Vi videreformidler udelukkende din e-mailadresse til CleverReach med det formål at kunne sende nyhedsbreve til dig. Dine data gemmes hos CleverReach på en sådan måde, at andre kunder hos CleverReach eller tredjepart ikke har nogen adgang til disse data. CleverReach GmbH & Co. KG videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Nyhedsbrevssoftwaren analyserer rækkevidden af de enkelte nyhedsbreve for at sikre, at udsendingene reelt når ud til modtagerne. Det individuelle adfærdsmønster, der viser sig i den forbindelse, anvendes udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevets effekt og videresendes på ingen måde til tredjepart eller anvendes til andre formål. Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen fra CleverReach.

2.5 Registreringsfunktion

Brugere kan oprette en brugerkonto. I forbindelse med registreringen får brugerne besked om de obligatoriske oplysninger, og de behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR med henblik på at stille brugerkontoen til rådighed. Med til de behandlede data hører især login-informationer (navn, adgangskode samt e-mailadresse). De data, der er indtastet i forbindelse med registreringen, bruges med henblik på brug af kontoen.

Brugerne kan få besked om informationer, der er relevante for deres brugerkonto, som f.eks. tekniske ændringer, via e-mail. Hvis brugere har opsagt deres brugerkonto, slettes deres data med henblik på brugerkontoen med forbehold for de lovbestemte krav til opbevaringen. Det påhviler brugerne at sikre deres data før aftalens afslutning, når opsigelsen er gennemført. Vi har ret til uigenkaldeligt at slette alle brugerens data, der er gemt i løbet af kontraktperioden.

I forbindelse med brugen af vores registrerings- og tilmeldingsfunktioner samt brugen af brugerkontoen gemmer vi IP-adresserne og tidspunktet for den enkelte brugerhandling. Lagringen sker på basis af vores og brugerens legitime interesse i at beskytte mod misbrug og anden uautoriseret brug. En videregivelse af disse data til tredjepart sker principielt ikke, medmindre det er nødvendigt til at forfølge vores krav, eller der eksisterer en lovmæssig forpligtelse iht. art. 6 stk. 1 litra c. i GDPR.

2.6 Databehandling til afvikling af ordrer
Vi indsamler personoplysninger og behandler disse, når du stiller disse til rådighed for os i forbindelse med udførelsen af en kontrakt. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. De data, der indsamles, kan ses i den enkelte indtastningsformular. En sletning er til enhver tid mulig og kan foretages ved at sende en besked til den ansvarliges kontakt-adresse. Vi gemmer og bruger de data, du har givet os, til kontraktafviklingen mellem dig og os. Når kontrakten er fuldt afviklet, eller dine kundedata er slettet, vil dine data blive blokeret under hensyn til skatte- og handelsretslige opbevaringsperioder og slettet, når disse perioder er udløbet, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en yderligere brug af dine data, eller vi har taget forbehold for en juridisk tilladt yderligere brug af dataene, som vi informerer dig om med denne databeskyttelseserklæring.

2.7 Databehandling til afvikling af ordrer – videregivelse af oplysninger til tredjepart

Videregivelse af data til transportudbydere
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kontraktafviklingen, videregives til den transportvirksomhed, der skal udføre transporten (f.eks. UPS), hvis dette er nødvendigt for at levere varen. Retsgrundlaget for videregivelse af oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b og f i GDPR.

Videregivelse af data til betalingsudbydere

Paypal

Vi har integreret komponenter fra PayPal på vores hjemmeside. PayPal er en online betalingsudbyder. Betalinger afvikles via såkaldte PayPal-konti, der er virtuelle privat- eller forretningskonti.

Det europæiske selskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" eller "PayPal Plus" (køb på regning) til en betaling i vores online shop som en del af bestillingsprocessen, vil data vedrørende den registrerede automatisk blive overført til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den registrerede sit samtykke til den nødvendige overførsel af personoplysninger til betalingsafviklingen. PayPal fungerer også som udbyder af online betalingstjenester og som administrator, der tilbyder tjenester til beskyttelse af købere.

De personoplysninger, der sendes til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsafviklingen. Personoplysninger i forbindelse med den enkelte bestilling er også nødvendige til afvikling af købskontrakten.

Overførslen af data sker med henblik på betalingsafvikling og forebyggelse af bedrageri. Den ansvarlige for behandlingen af betalingen overfører personoplysninger til PayPal – særligt hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personoplysninger, der udveksles mellem PayPal og den ansvarlige for behandlingen, overføres evt. af PayPal til kreditoplysningsbureauer. Overførslen af data sker med henblik på identitetskontrol og kreditvurdering. PayPal bruger resultatet af kreditvurderingen under hensyntagen til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling med henblik på at beslutte, om den pågældende betalingsmetode skal stilles til rådighed. 

Du kan på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex se, hvilke kreditoplysningsbureauer det drejer sig om.

PayPal videregiver evt. personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og serviceudbydere eller underleverandører, hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser, eller hvis dataene skal behandles på PayPals vegne.

Den registrerede bruger har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til håndteringen af personoplysninger tilbage over for PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der nødvendigvis behandles, bruges eller overføres til (kontraktmæssig) betalingsafvikling. 

PayPals gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes på:  https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

BS Payone

Betalingerne afvikles via BS PAYONE GmbH, afdeling Kiel, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel (https://www.bspayone.com/DE/de, i det følgende BS PAYONE). Vi videregiver dine betalingsdata til BS Payone i forbindelse med betalingsafviklingen. Videregivelsen sker iht. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR og kun i det omfang, at dette er nødvendigt for betalingsafviklingen. Yderligere informationer om databeskyttelse fremgår af databeskyttelseserklæringen fra BS PAYONE: 
https://www.bspayone.com/DE/de/privacy.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til BS PAYONE. BS PAYONE har stadig ret til at behandle dine personoplysninger, hvis disse er nødvendige til den kontraktmæssige betalingsafvikling.

I vores online services har vi indlejret YouTube-videoer, der er lagret på https://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores website. For alle gælder ”den udvidede beskyttelse af data”, dvs. at der ikke bliver overført nogen data om dig til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, bliver de data, der er nævnt herefter, overført. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Når du besøger vores website, får YouTube den information, at du har besøgt den relevante webside. Der overføres IP-adresse, dato og klokkeslæt for anmodningen, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), sidevisning (konkret side), adgangsstatus/HTTP Status Code, overført datamængde, website hvorfra anmodningen kommer, browser, operativsystem og grænseflade, sprog og browsersoftwareversion. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind på din YouTube-konto, eller om du ingen brugerkonto har. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke vil have, at YouTube knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine oplysninger som brugerprofiler og benytter dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres website. En sådan anvendelse sker især (også for brugere, der ikke er logget på) med henblik på at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website.

Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at gøre dette skal du henvende dig til YouTube.

Yderligere oplysninger om formål og omfang af dataindsamlingen og dens behandling af YouTube finder du i databeskyttelseserklæringen. Der finder du også yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google.

Google behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Google anerkender i fuldt omfang. 

Retsgrundlaget for behandling af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

På dette website anvender vi Google Maps. Vi kan på den måde vise dig interaktive kort direkte på vores website og derved give dig mulighed for nemt og bekvemt at gøre brug af kortfunktionen. Når du besøger vores website, får Google den information, at du har besøgt den relevante webside. Der overføres IP-adresse, dato og klokkeslæt for anmodningen, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), sidevisning (konkret side), adgangsstatus/HTTP Status Code, overført datamængde, website hvorfra anmodningen kommer, browser, operativsystem og grænseflade, sprog og browsersoftwareversion. Dette sker uafhængigt af, om du er logget ind på din Google-konto, eller om du ingen brugerkonto har. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke vil have, at Google knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du aktiverer knappen. Google gemmer dine oplysninger som brugerprofiler og benytter dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres website. En sådan anvendelse sker især (også for brugere, der ikke er logget på) med henblik på at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website.

Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at gøre dette skal du henvende dig til Google.

Yderligere oplysninger om formål og omfang for dataindsamlingen og behandlingen af data via plug-in-udbyderen finder du i udbyderens databeskyttelseserklæring. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google 

Google behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Google anerkender i fuldt omfang. 

Retsgrundlaget for behandling af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Fra tid til anden har du mulighed for at deltage i konkurrencer på vores website. I forbindelse med disse konkurrencer kan persondata (e-mailadresse, navn, adresse og evt. yderligere data, der er nødvendige for konkurrencen) indsamles og lagres for at kunne afvikle konkurrencen. De persondata, du har angivet over for os, bliver udelukkende anvendt til afvikling af konkurrencen (f.eks. til at finde frem til gevinst, til meddelelse om gevinst og udlevering af gevinst). Inden for konkurrencens rammer underretter vi deltageren specielt om en databehandling i forbindelse med den konkrete konkurrence. Når vore konkurrencer er slut, slettes deltagernes data.

Læs også konkurrencebetingelserne for de sociale medier her. 

De personlige oplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med lagringen bortfalder, eller du kræver sletning. En sletning af data følger også, hvis den fastsatte lagringsvarighed udløber efter de nævnte normer, medmindre en fortsat lagring af data er påkrævet i forbindelse med en kontraktindgåelse eller en kontraktopfyldelse, eller du har givet dit samtykke.

Vi anvender cookies for at give dig den bedste brugeroplevelser, når du bruger og besøger vores websites. Derved bliver dine oplysninger om f.eks. valg af sprog lagret. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, og som identificerer din browser ved efterfølgende besøg på vores website.

Du kan afvise lagring af cookies på din harddisk, hvis du konfigurerer din browsers indstilling. Du kan til enhver tid slette cookies. Hvordan du sletter cookies eller afviser lagring af dem, kan du se i din browsermanual. Hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandling af cookies er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Vi sikrer vores website og andre systemer gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller formidling af dine data af uautoriserede personer. Afhængigt af den anvendte browser transmitteres dataene ved hjælp af 128-bit til 256-bit SSL-kryptering. Trods regelmæssig kontrol og løbende forbedring af vores sikkerhedsforanstaltninger er fuldstændig beskyttelse mod alle farer ikke mulig.

Vi bruger Piwik PRO Analytics Suite som vores hjemmeside-/app-analysesoftware og administrerer også samtykke med den. Vi indsamler data om besøgende på hjemmesiden ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. den besøgendes IP-adresse, operativsystem, browser-ID, browsing-aktivitet og andre oplysninger. Kast et blik på omfanget af data indsamlet af Piwik PRO.
Vi beregner parametre som afvisningsprocent, sidevisninger, sessioner og lignende for at forstå, hvordan vores hjemmeside/app bruges. Vi kan også oprette besøgsprofiler baseret på browser-historik for at analysere besøgendes adfærd, vise personligt tilpasset indhold og køre online-kampagner.
Vi hoster vores løsning på Microsoft Azure i Tyskland/Holland/USA/Hong Kong/ElastX i Sverige og gemmer dataene i 14/25 måneder.
Formål med databehandling: Analytics og conversion tracking baseret på dit samtykke. Retsgrundlag: Art. 6 (1)(a) GDPR.
Piwik PRO deler ikke data om dig med andre underdatabehandlere eller tredjeparter og bruger dem ikke til egne formål. Du kan finde yderligere oplysninger i piwik PRO's databeskyttelsesdirektiv.

Dette website bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd. (www.google.de). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside. De informationer, vi får om din brug af vores website fra disse cookies, bliver som regel overført til en server hos Google i USA og gemt dér. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette website bliver din IP-adresse dog i EUs medlemslande eller i andre stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde før overførslen forkortet af Google. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en server hos Google i USA og forkortet dér. På dette website er IP-anonymisering aktiveret. På vegne af dette websites ejer vil Google benytte disse informationer til at evaluere din brug af websitet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på vores website og for at levere andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af websitet og internettet, til websiteejeren. Den IP-adresse, som overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, bliver ikke sammenkørt med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser; vi gør dog opmærksom på, at du i givet fald ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Derudover kan du forhindre, at data om din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) genereres af cookien, og at disse data behandles af Google ved at downloade og installere dette browser-plug-in på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

I stedet for browser-plug-in kan du bruge dette link:

Link

og klikke på opt-out cookie for at forhindre Google Analytics i at indsamle dine data på dette website for fremtiden. Derved lagres en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen. Brugsbetingelserne og bemærkninger vedr. databeskyttelse findes på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/.

Vi benytter Google Adwords fra udbyderen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland til at gøre opmærksom på vore attraktive tilbud og services på eksterne websites ved hjælp af relevante reklamer (såkaldte Google Adwords). Ud fra dataene i reklamekampagnen kan vi se, hvor stor succes de enkelte reklametiltag har. Det er i vores interesse at vise dig reklamer, der er interessante for dig, at gøre vores website mere interessant for dig samt at opnå en rimelig beregning af reklameomkostninger.

Dette reklamemateriale leveres af Google via såkaldte ”ad-servere”. Til dette formål bruger vi ad-server-cookies, som kan måle bestemte parametre til succesmåling, som f.eks. visning af annoncer eller brugernes klik. Hvis du kommer til vores website via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din pc. Gyldighedsperioden for disse cookies udløber normalt efter 30 dage, og de er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Til denne type cookie gemmes som analyseværdier som regel unique cookie-ID, antal ad-impressions pr. placering (frequency), seneste impression (relevant for post-view-conversions) samt opt-out-informationer (markering af, at brugeren ikke længere ønsker henvendelser).

Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på et website hos en Adwords-kunde, og den gemte cookie på vedkommendes computer endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videreledt til denne side. Hver enkelt Adwords-kunde tildeles sin egen cookie. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kunders websites. Vi indsamler og behandler ikke selv nogen persondata i forbindelse med de nævnte annonceringstiltag. Vi modtager udelukkende statistiske analyser fra Google. Ved hjælp af disse analyser kan vi registrere, hvilke af reklametiltagene der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data via brugen af reklamemateriale, og vi kan ikke identificere brugerne ved hjælp af disse informationer.

På grundlag af de anvendte værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos Google. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af dataene, der indsamles ved, at Google bruger dette værktøj, og informerer dig derfor iht. vores bedste viden: Ved integrering af AdWords Conversion får Google den information, at du har besøgt den relevante webside eller klikket på en af vore reklamer. Hvis du har en konto hos Google, kan Google knytte dit besøg til din konto. Selv om du ikke er registreret hos eller logget ind hos Google, får Google muligvis oplysning om din IP-adresse og lagrer denne.

Du kan forhindre din deltagelse i denne tracking på forskellige måder: a) ved at konfigurere indstillingen af din browsersoftware, især afvisning af tredjepartscookies fører til, at du ikke får reklamer fra tredjepart; b) ved at deaktivere cookies til Conversion-tracking, ved at du indstiller din browser således, at cookies fra domænet „ www.googleadservices.com“ blokeres, Annonceindstillinger (google.dk) ; denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; c) ved at deaktivere udbyderens interesserelaterede reklamer, som er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads“, via linket http://www.aboutads.info/choices; denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies; d) ved permanent deaktivering i browserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at du i givet fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside i fuldt omfang.

(6) Retsgrundlaget for behandling af dine data er artikel 6, afsnit 1, stk. 1, litra f i GDPR.

Du finder yderligere oplysninger om databeskyttelsen hos Google her: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google  og Googles webstedsstatistik. Alternativt kan du besøge websitet for Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org

Google behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Google anerkender i fuldt omfang. 

Vores website bruger funktionerne fra Google Ads Remarketing. På den måde kan vi reklamere for dette website i Googles søgeresultater samt på tredjeparters websites. Udbyder er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Til dette formål placerer Google en cookie i browseren på din slutenhed, som automatisk bruger et cookie-id-pseudonym og muliggør interessebaseret reklame baseret på de sider, du besøger. Denne behandling sker på grundlag af vores legitime interesse i optimal markedsføring af vores website iht. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Yderligere behandling vil kun ske, hvis du aftaler med Google, at historikken for dine besøg på websites og brug af apps vil blive tilknyttet din Google-konto, og at oplysningerne fra din Google-konto vil blive anvendt til at tilpasse de annoncer, som du ser på internettet. I sådanne tilfælde og hvis du er logget på Google, mens du besøger vores website, anvender Google dine oplysninger sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Til dette formål knytter Google midlertidigt dine personoplysninger til Google Analytics-data for at etablere målgrupper.

Du kan deaktivere placeringen af cookies til foretrukne annoncer permanent ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du få yderligere oplysninger hos Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om placering af cookies, og hvordan du foretager indstillinger. Endelig kan du indstille din browser, så du bliver informeret, når der placeres cookies, og du kan beslutte, om du vil acceptere dem enkeltvis eller afvise brugen af cookies i hvert tilfælde eller generelt. Hvis du afviser cookies, kan funktionaliteten af dette website være begrænset.

Google LLC med hovedsæde i USA behandler dine personoplysninger iht. EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som garanterer, at det gældende databeskyttelsesniveau i EU overholdes. Yderligere information og databeskyttelsesbestemmelserne angående reklame og Google findes her:   http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Den ansvarlige for behandlingen har integreret Google AdSense på denne hjemmeside. Google AdSense er en online-tjeneste, via hvilken en formidling af reklame på tredjeparts websites muliggøres. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger de annoncer, der vises på tredjeparts websites i overensstemmelse med indholdet på det enkelte tredjepartswebsite. Google AdSense muliggør en målretning af internetbrugeren på basis af interesser, der implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Selskabet for Google-AdSense-komponenterne er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google-AdSense-komponenterne er en integrering af annoncer på vores hjemmeside. Google-AdSense placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Ved at placere cookien er det muligt for Alphabet Inc. at foretage en analyse af brugen af vores hjemmeside. Ved hver åbning af en af de enkelte sider på denne hjemmeside, der drives af den ansvarlige for behandlingen, og hvor der er integreret en Google-AdSense-komponent, tilskyndes internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk via de enkelte Google-AdSense-komponenter til at overføre data med henblik på online-reklame og afregning af provision til Alphabet Inc. I forbindelse med denne tekniske procedure får Alphabet Inc. kendskab til personoplysninger, som f.eks. den registreredes IP-adresse, som Alphabet Inc. blandt andet bruger til at påvise oprindelsen af de besøgende og af klik og dermed muliggøre provisionsafregninger.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre en placering af cookies via vores hjemmeside. Som forklaret ovenfor, kan den registrerede, ved hjælp af en passende indstilling på den anvendte internetbrowser forhindre cookies og permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre, at Alphabet Inc. placerer en cookies på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er placeret af Alphabet Inc., til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger desuden de såkaldte talpixels. En talpixel er en minigrafik, der integreres på hjemmesider for at muliggøre en logfil-optegnelse og en logfil-analyse, med hvilke der kan udføres en statistisk vurdering. Ved hjælp af de integrerede talpixels kan Alphabet Inc. registrere, om og hvornår en hjemmeside er åbnet af en registreret, og hvilke links den registrerede har klikket på. Talpixels bruges blandt andet til at vurdere flowet af besøgende på en hjemmeside.

Google AdSense overfører personoplysninger og informationer, heriblandt IP-adressen og det, der kræves for at registrere og afregne de viste annoncer, til Alphabet Inc. i Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger gemmes og behandles i Amerikas Forenede Stater. Alphabet Inc. videregiver evt. de personoplysninger, der er indsamlet via denne tekniske procedure, videre til tredjepart.

Google-AdSense forklares yderligere i dette link https://www.google.de/intl/de_dk/adsense/start/.

Vi anvender “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på vore websites. Udbyderen er Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Med reCAPTCHA kontrolleres, om indtastningen af data på vores hjemmesider (f.eks. i en kontaktformular) foretages af et menneske eller via et automatiseret program. Det sker ved, at reCAPTCHA analyserer den besøgendes adfærd på websitet ved hjælp af forskellige kendetegn. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende kommer ind på websitet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige informationer (f.eks. IP-adresse, hvor længe websitets besøgende er på hjemmesiden eller hvilke bevægelser med musen, brugeren udfører). De data, der indsamles ved analysen, videregives til Google. ReCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrunden. Besøgende på websitet bliver ikke gjort opmærksom på, at der foregår en analyse.

Retsgrundlaget for behandling af data er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Websitets ejer har en legitim interesse i at beskytte sine nettilbud mod ikke tilladt automatiseret spionage og SPAM. Yderligere information om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring finder du via følgende links: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Google anerkender i fuldt omfang. 

(1) Vores website bruger desuden remarketing-funktionen „Custom Audiences“ fra Facebook Inc. („Facebook“) med Facebook-pixlen. På den måde kan brugerne af websitet i forbindelse med besøget på det sociale netværk Facebook eller på andre websites, der bruger denne procedure, se interesserelaterede reklamer („Facebook-ads“). Det er i vores interesse at vise dig reklamer, der er interessante for dig. Retsgrundlaget for behandling af dine data er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f i GDPR.

(2) På grundlag af de anvendte værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos Facebook. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af dataene, der indsamles ved, at Facebook bruger dette værktøj, og informerer dig derfor iht. vores bedste viden: Ved integrering af Facebook Pixels får Facebook den information, at du har besøgt den pågældende side på vores website eller har klikket på en af vores reklamer. Hvis du har en konto hos Facebook, kan Facebook knytte dit besøg til din konto. Selv om du ikke er registreret hos eller logget ind hos Facebook, får Facebook muligvis oplysning om din IP-adresse og andre identifikationsoplysninger og lagrer disse.

(3) Du kan deaktivere funktionen „Facebook Custom Audiences“ her:

Webtracking for Facebook Tracking på denne side er

Deaktivere Facebook Tracking

Vær opmærksom på, at du skal deaktivere funktionen igen, når du tømmer dine cookies. Facebook-brugere, der er logget ind, kan foretage yderligere indstillinger på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) Yderligere informationer om Facebooks databehandling og dataindsamling findes på: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du bor i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php;

(5) Særlige informationer og detaljer om Facebook-pixels og deres funktionsmåde findes under Hjælp på Facebook på https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Facebook behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Facebook har indgået med virksomheder i USA.

Vores websted bruger conversion tracking-teknologien samt retargeting-funktionen fra LinkedIn Corporation (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, Ireland). Dette værktøj opretter en cookie i din webbrowser, som gør det muligt at indsamle bl.a. følgende data: IP-adresse, enheds- og browseregenskaber og sidehændelser (f.eks. sidevisninger).
Denne teknologi kan bruges til at generere rapporter om annoncernes effekt og oplysninger om interaktion på webstedet. Til dette formål er LinkedIn Insight-tagget indlejret på dette websted, som etablerer en forbindelse til LinkedIn-serveren, hvis du besøger dette websted og samtidig er logget på din LinkedIn-konto.

Se LinkedIns politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy for at få flere oplysninger om indsamling og brug af data samt dine muligheder og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du er logget på LinkedIn, kan du til enhver tid deaktivere dataindsamlingen på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Vi bruger analyseværktøjet fra Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta) til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere tilbuddet og oplevelsen på denne hjemmeside. Ved hjælp af Hotjars teknologi får vi en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser (f.eks. hvor meget tid brugerne bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og ikke kan lide osv.), og det hjælper os med at skræddersy vores tilbud til vores brugeres feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder, især enhedens IP-adresse (indsamles og gemmes anonymt under din brug af hjemmesiden), skærmstørrelse, enhedens type (Unique Device Identifiers), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land), foretrukket sprog til visning af vores hjemmeside. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Det er iht. kontrakten forbudt for Hotjar at sælge de data, der indsamles på vores vegne. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "About Hotjar" på Hotjars hjælpeside på https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

Dette website bruger på grundlag af vores legitime interesse i eksterne „Typekit“-skrifttyper fra udbyderen Adobe Systems Software Ireland Limit, 4-5 Riverwalk, Citywest Business Camps, Dublin 24, Republic of Ireland, og hvis du bor i Nordamerika, er udbyderen Adobe Systems Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704. Takket være brugen af dette tilbud kan vi tilbyde dig en bedre brugeroplevelse på vores website. Dette varetager vores interesse i at gøre vores website mere brugervenlig. Retsgrundlaget for anvendelse af dette tilbud er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f i GDPR.

Når du henter vores sider, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra serverne hos Adobe, så de kan vises korrekt på din slutenhed. Dermed etablerer din browser en forbindelse med serverne hos Adobe. Herved får Adobe kendskab til, at din IP-adresse blev brugt til at hente vores website.

Yderligere oplysninger om databehandling med Adobe Fonts findes på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html og https://www.adobe.com/de/privacy.html;

Adobe behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Adobe anerkender i fuldt omfang.

Dette website bruger på grundlag af vores legitime interesse eksterne skrifttyper fra udbyderen Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Takket være brugen af dette tilbud kan vi tilbyde dig en bedre brugeroplevelse på vores website. Dette varetager vores interesse i at gøre siden mere attraktiv.

Når du henter vores sider, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra serverne hos Google, så de kan vises korrekt på din slutenhed. Dermed etablerer din browser en forbindelse med serverne hos Google. Herved får Google kendskab til, at din IP-adresse blev brugt til at hente vores website.

Yderligere oplysninger om databehandling findes på: Privatlivspolitik – Privatliv og vilkår – Google;

Google behandler også dine personoplysninger i USA. Denne fremsendelse og behandling sker kun på grundlag af EU's standardbestemmelser om databeskyttelse, som Google anerkender i fuldt omfang.

(1) Vi bruger tjenesten Friendly Captcha til at beskytte vores websteder og onlinetjenester mod spam og misbrug via robotter. Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med tjenesteudbyderen i henhold til art. 28 GDPR. Når du bruger Friendly Captcha-widgeten på vores websted, indsamles følgende logdata, hvis du sender en puslespils-anmodning:

 • Request headers User-Agent, Origin og Referrer.
 • Selve puslespillet, som indeholder oplysninger om kontoen og den webstedsnøgle, som puslespillet henviser til.
 • Versionen af widgeten.
 • Et tidsstempel.

(2) En anonymiseret tæller pr. IP-adresse gemmes med henblik på dynamisk skalering af vanskeligheder med puslespillet i Edge-netværket for at opdage ondsindede brugere og minimere blokering af legitime brugere.

(3) Disse data gemmes separat fra resten af dataene og kan ikke knyttes til specifikke websteder. IP-adresserne anonymiseres via one-way-hashing for at forhindre personlig identifikation.

(4) Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, punktum 1, litra f GDPR

(5) Yderligere oplysninger om tjenesteudbyderen: Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/  

Vi indsamler og behandler også persondata fra ansøgere for at kunne besætte stillinger hos os. I den forbindelse kan behandlingen også ske elektronisk. Dette vil altid være tilfældet, hvis ansøgeren sender os sine ansøgningsdokumenter elektronisk, altså pr. e-mail eller en webformular, der er implementeret på vores internetside. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, bliver de indsendte data lagret for at kunne afvikle ansættelsesforholdet i henhold til lovens bestemmelser. Men hvis der ikke indgås nogen ansættelseskontrakt med en ansøger, bliver ansøgningsdokumenterne slettet fire måneder efter bekendtgørelse af afslaget, hvis en sletning ikke er i modstrid med den dataansvarliges andre legitime interesser. En anden legitim interesse er i denne forstand f.eks. en bevisbyrde i en sag i henhold til den tyske ligebehandlingslov (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). Vi ønsker at bedømme alle ansøgere udelukkende efter deres kvalifikationer og beder derfor ansøgerne om i deres ansøgning at undgå at angive race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller et evt. fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis dine persondata behandles, er du i henhold til GDPR en registreret person og har derfor følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

22.1 Indsigtsret
Du har til enhver tid ret til at kræve indsigt fra den dataansvarlige i, om vi behandler dine personoplysninger.

Hvis en sådan behandling foretages, kan du kræve indsigt i følgende oplysninger hos den dataansvarlige:

 • formålet med behandlingen af dine personoplysninger;
 • hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles;
 • hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, der har fået eller vil få dine personoplysninger;
 • den planlagte lagringsperiode for dine data, eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger herom, kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden;
 • retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse) eller slettet (retten til at blive glemt), retten til begrænsning i den dataansvarliges behandling af dine persondata eller retten til indsigelse mod denne behandling
 • klageret hos en tilsynsmyndighed (Datatilsynet);
 • alle tilgængelige informationer om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis disse ikke er indsamlet hos den registrerede.

22.2 Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den dataansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal øjeblikkeligt foretage berigtigelsen.

22.3 Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at forlange begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger under følgende forudsætninger:

 • hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
 • hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;
 • hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingens formål, men de er nødvendige for dig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling af dine personoplysninger er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring af dem, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EUs eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen foretages i henhold til ovenstående forudsætninger, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

22.4 Ret til sletning

Pligt til sletning
Du kan kræve af den dataansvarlige, at dine personoplysninger slettes uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse data straks, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Dine personlige oplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, de er indsamlet eller på anden vis behandlet med.
 • Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 • Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Information til tredjepart
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personlige oplysninger, og vedkommende er forpligtet til at slette disse i henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR, skal vedkommende, under hensyntagen til eksisterende teknologi og implementeringsomkostninger, træffe passende foranstaltninger, også af teknisk art, til at underrette de dataansvarlige, der behandler disse personoplysninger, om, at du har forlangt sletning af alle links til, kopier af eller gengivelser af dine personoplysninger.

Undtagelser
Ret til sletning finder ikke anvendelse, i det omfang denne behandling er nødvendig

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3 i GDPR;
 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

22.5 Ret til information
Har du gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til, at underrette hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Du har ret til at få information om disse modtagere fra den dataansvarlige.

22.6 Ret til dataportabilitet
Du har ret til at kræve de persondata, som du har givet den dataansvarlige, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at få den dataansvarlige, som du har givet dine persondata, til at overføre disse til en anden dataansvarlig uden unødig forsinkelse, hvis

 • behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Dette må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

22.7 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data til en sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester – uanset direktiv 2002/58/EF – kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

22.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

22.9 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling – herunder profilering – som har retsvirkning for eller på tilsvarende vis påvirker dig betydeligt. Dette finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen

 • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,
 • er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser eller
 • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) i GDPR, finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

22.10 Klageret hos en tilsynsmyndighed (Datatilsynet)
Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder EUs Persondataforordning.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78 i GDPR.

Denne erklæring om beskyttelse af persondata gælder for alle virksomheder i ABUS-gruppen, der er forbundet med:

ABUS August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter 
Germany

Thereby including:

ABUS Nordic A/S
Egeskovvej 15A
8700 Horsens
Denmark

Loading ...