Materialer af høj kvalitet: holdbare, modstandsdygtige, ikke-ledende © ABUS

Aflåsning – elektronisk Modstandsdygtig og ikke ledende

Hos ABUS finder du en sikker aflåsning til alle maskiner eller anlæg.

Når teknikere eller ingeniører har sat maskiner eller industrianlæg i reparationstilstand, er det vigtigt at beskytte dem mod adgang.

Alt efter om du vil spærre et anlæg eller en maskine delvist eller helt for at forhindre adgang, findes der en passende løsning. På industrianlæg kan du vælge, om du vil bruge hovedafbryderen og dermed standse hele maskinen i vedligeholdelsesperioden. Eller om det er tilstrækkeligt at aflåse enkelte elektriske sikringer.

Loading ...