Deklaracja w sprawie ochrony danych

Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Poniżej informujemy o szczegółach ochrony danych:

Administrator w rozumieniu rozporządzenia RODO i ustawy BDSG
ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Niemcy
Tel.: +49 2335 634-0
Faks: +49 2335 634-300
E-Mail:  info@abus.de

Inspektor ochrony danych
Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres   dataprotection@abus.de

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz zapewnić Państwu możliwie najlepszą obsługę za sprawą wygodnego dostępu do wszystkich naszych usług.

2.1     Wizyta na naszej stronie internetowej
Gdy wchodzisz na naszą stronę, nasze serwery automatycznie zbierają informacje o charakterze ogólnym, zwłaszcza w celu konfiguracji połączenia, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu. Obejmują one typ używanej przeglądarki; używany system operacyjny; nazwę domeny dostawcy usług internetowych; dane połączenia sieciowego używanego komputera (adres IP); stronę internetową, z której zostałeś przekierowany na nasz adres (URL strony odsyłającej); strony, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania wizyty. Niemożliwe jest uzyskanie szczegółowych danych dotyczących konkretnych osób z powodu pseudonimizacji. Dane te nie będą łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł.

2.2     Formularz kontaktowy
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe zostaną zapisane. W formularzu kontaktowym zawarte są informacje o rodzaju gromadzonych danych. Dane zostaną zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*). Wprowadzenie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane udostępnione w formularzu kontaktowym usuwamy, gdy tylko ich przetwarzanie nie jest dłużej konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli wynika to z ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli chodzi o Państwa kontakt w odniesieniu do umowy. Poza tym naszym uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania, tak więc w tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3     48-godzinny serwis ABUS
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu 48-godzinnego ABUS, zostaną zebrane Państwa dane osobowe, które są zawarte w tym formularzu. Z jednej strony dane te są przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania, a z drugiej strony są one przekazywane do profesjonalnego sprzedawcy, którego Państwo wybrali. Przekazanie danych ma na celu nawiązanie kontaktu i odbywa się bezpośrednio przez wybranego przez Państwa sprzedawcę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4.     Rejestracja do newslettera
Macie Państwo możliwość zamówienia naszego bezpłatnego newslettera z aktualnie interesującymi ofertami. Do rejestracji stosujemy tak zwaną procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymacie Państwo wiadomość na podany adres e-mail, w której prosimy o potwierdzenie zgody na otrzymywania newslettera. Gdy nie potwierdzicie Państwo swojej rejestracji, dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Poza tym zapisujemy Państwa stosowany adres IP oraz godziny zgłoszenia i potwierdzenia. Celem tych działań jest wykazanie Państwa zgłoszenia i ew. możliwość wyjaśnienia potencjalnego nieprawidłowego wykorzystania Państwa danych. Do wysyłki newslettera obowiązkowe jest podanie tylko adresu e-mail. Wprowadzenie pozostałych danych jest dobrowolne. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa dane w celu wysyłki newslettera. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera np. przez wysłanie wiadomości na adres info@abus.de (patrz nasze objaśnienia dotyczące ochrony danych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) RODO.

Korzystamy z usługi newslettera CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy). CleverReach jest członkiem Certified Senders Alliance. Firmie CleverReach przekazujemy Państwa adres e-mail wyłącznie celem wysyłki newslettera. Firma CleverReach gromadzi Państwa dane w taki sposób, że nie mają do nich dostępu inni klienci ani podmioty trzecie. CleverReach GmbH & Co. KG nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. Oprogramowanie newslettera analizuje zasięg poszczególnych newsletterów, aby zapewnić, że odbiorcy faktycznie otrzymują przesyłane wiadomości. Możliwe przy tym do zidentyfikowania indywidualne zachowania użytkownika poddawane są wyłącznie statystycznej analizie korzystania z usługi newslettera i w żadnym wypadku nie są przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Dalsze informacje są dostępne w oświadczeniu o ochronie danych CleverReach.

2.5     Wysyłka newslettera e-mail do naszych stałych klientów
Gdy udostępniacie nam Państwo swój adres e-mail podczas zakupu towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu przez e-mail regularnych ofert na podobne do zakupionych produkty lub usługi z naszego asortymentu. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG nie jest do tego wymagana Państwa zgoda. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uprawnionego interesu w przekazywaniu spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gdy jednak nie wyraziliście Państwo na początku zgody na wykorzystanie Państwa adresu e-mail, nie będziecie Państwo otrzymywać żadnych informacji. Nawet gdy na początku wyraziliście Państwo zgodę, możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę informacji (patrz nasze objaśnienia dotyczące ochrony danych). W tym przypadku należy tylko pokryć koszty przekazania informacji. Po otrzymaniu Państwa rezygnacji nastąpi niezwłocznie wstrzymanie wykorzystywania Państwa adresu e-mail do celów reklamowych.

2.6     Funkcja rejestracji
Użytkownicy mogą założyć konto użytkownika. W ramach rejestracji użytkownik musi podać wymagane dane, które na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zostaną przetworzone w celu utworzenia konta użytkownika. Do przetwarzanych danych należą w szczególności informacje logowania (nazwisko, hasło oraz e-mail). Wpisane podczas rejestracji dane są używane w celu korzystania z konta użytkownika.

Użytkownicy mogą otrzymywać przez e-mail informacje, które są istotne dla konta użytkownika, np. dotyczące zmian technicznych. Po zgłoszeniu przez użytkownika rezygnacji z konta dane dotyczące konta użytkownika są usuwane z zastrzeżeniem określonego przepisami czasu przechowywania. Obowiązkiem użytkownika jest zapisanie swoich danych po dokonaniu rezygnacji przed końcem umowy. Mamy prawo do nieodwracalnego usunięcia wszystkich zapisanych podczas trwania umowy danych użytkownika.

W ramach wykorzystania naszych funkcji rejestracyjnych i zgłoszeniowych oraz korzystania z konta użytkownika zapisujemy adresy IP i moment danego działania użytkownika. Zapisywanie odbywa się na podstawie naszych uprawnionych interesów oraz w celu ochrony przed bezprawnym użyciem i innym nieuprawnionym wykorzystaniem. Te dane nie są przekazywane podmiotom trzecim oprócz sytuacji, gdy jest to koniecznie do śledzenia naszych działań lub istnieje ku temu prawne zobowiązanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.

2.7     Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień
Gromadzimy dane osobowe i przetwarzamy je, gdy dane te są nam udostępniane w celu realizacji umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Z masek formularze można sprawdzić, jakie dane są gromadzone. W każdej chwili możliwe jest ich usunięcie, w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Zapisujemy i wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane do realizacji umowy zawartej między Państwem a nami. Po pełnej realizacji umowy lub usunięciu danych klienta, Państwa dane zostają zablokowane z uwzględnieniem określonych w prawie podatkowym i handlowym terminów przechowywania, o ile nie wyraziliście Państwo wyraźnie zgody na dalsze wykorzystanie swoich danych lub gdy prawo zezwala nam na ich dalsze wykorzystywanie, o czym informujemy Państwa za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2.8     Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień - Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazywanie danych firmom transportowym
Gromadzone przez nas dane osobowe są w ramach realizacji umowy przekazywane firmie transportowej (np. UPS), gdy jest to konieczne do dostarczenia towarów. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Przekazywanie danych do usługodawców płatności (payment)

Paypal

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty PayPal. Firma PayPal to usługodawca płatności internetowych. Płatności są realizowane przez tak zwane konta PayPal (prywatne lub firmowe).
Europejskim oddziałem PayPal jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
Jeśli dana osoba podczas zamawiania w naszym sklepie internetowym wybierze opcję płatności „PayPal” lub „PayPal Plus” (zakup na rachunek), wówczas dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wraz z wyborem tej możliwości płatności dana osoba wyraża zgodę na przekazanie danych wymaganych do realizacji płatności. PayPal działa również jako dostawca usług płatności online, a także jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupującego.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji umowy kupna konieczne są także te dane osobowe, które są związane z konkretnym zamówieniem.

Przekazanie danych ma na celu realizację płatności i zapobieganie oszustwom. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie przekazuje dane osobowe w szczególności wówczas, gdy występuje uprawniony interes do przekazania tych danych. Dane wymienione pomiędzy firmą PayPal a przedmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych są ewentualnie przekazywane przez PayPal do wywiadowni gospodarczych. Przekazanie danych ma na celu kontrolę tożsamości i wypłacalności.

Firma PayPal wykorzystuje wynik sprawdzenia zdolności kredytowej, uwzględniając statystyczne prawdopodobieństwo braku płatności, w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. 
Które agencje kredytowe są zaangażowane, można dowiedzieć się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex można obejrzeć.

Firma PayPal przekazuje dane osobowe ewentualnie do powiązanych firm i usługodawców, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązków wynikających z zapisów umowy lub gdy zlecone jest przetwarzanie danych.
Dana osoba ma możliwość w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez firmę PayPal. Cofnięcie zgody nie odnosi się do danych osobowych, które muszą być koniecznie przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (zgodnej z umową) realizacji płatności. Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

BS Payone
Płatności są realizowane przez firmę BS PAYONE GmbH, Niederlassung Kiel, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel ( https://www.bspayone.com/DE/de, zwaną dalej BS PAYONE). Państwa dane płatności przekazujemy firmie BS Payone w celu realizacji płatności. Dalsze przekazywanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, jaki wymaga tego realizacja płatności. Dalsze informacje o ochronie danych są dostępne w deklaracji o ochronie danych BS PAYONE: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy.
W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych przez wysłanie wiadomości do firmy BS PAYONE. Jednak firma BS PAYONE pozostaje nadal uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile jest to konieczne do zgodnej z umową realizacji płatności.

Do naszej oferty on-line dołączyliśmy filmy z serwisu YouTube, które znajdują się pod adresem   https://www.youtube.com/ i są odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie. Są one zawarte w „rozszerzonym trybie prywatności”, co oznacza, że nie przesyłasz żadnych swoich danych (użytkownika) do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dopiero gdy odtworzysz filmy, poniższe dane zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Za sprawą każdej Państwa wizyty na naszej stronie YouTube otrzymuje informację, że została wywołana określona podstrona naszej strony internetowej. Przekazane zostają: adres IP; data i godzina zapytania; różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT); treść żądania (konkretna strona); status dostępu / kod statusu HTTP; ilość przesłanych danych; strona internetowa, z której wysłano żądanie; przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język oraz wersja oprogramowania przeglądarki. Odbywa się to bez względu na to, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy w ogóle nie istnieje konto użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa profil był kojarzony z YouTube, należy wylogować się jeszcze przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub tworzenia modelu strony internetowej, dopasowanej do potrzeb. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb użytkowników reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo prawo nie wyrażać zgody na utworzenie takiego profilu użytkownika – w tym celu należy zwrócić się do YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w serwisie YouTube, należy zapoznać się z Polityką prywatności. Tam uzyskają Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności:  https://policies.google.com/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkował się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA,  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy ofertę Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie oraz umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podczas każdej Państwa wizyty na naszej stronie, Google otrzymuje informację, że została wywołana określona podstrona naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostają: adres IP; data i godzina zapytania; różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT); treść żądania (konkretna strona); status dostępu / kod statusu HTTP; ilość przesłanych danych; strona internetowa, z której wysłano żądanie; przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język oraz wersja oprogramowania przeglądarki. Odbywa się to bez względu na to, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy w ogóle nie istnieje konto użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa profil był kojarzony w Google, należy wylogować się jeszcze przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub tworzenia modelu strony internetowej, dopasowanej do potrzeb. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb użytkowników reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na utworzenie takiego profilu użytkownika – w tym celu należy zwrócić się do Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z Polityką prywatności dostawcy. Tam uzyskają Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Google w całości zaakceptowała. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Od czasu do czasu mają Państwo możliwość wzięcia udziału w loteriach prowadzonych na naszej stronie internetowej. W ramach takich loterii dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, adres i ewentualnie inne, niezbędne dane) mogą być również gromadzone i przechowywane w celu realizacji loterii. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji loterii (na przykład do określenia wygranych, powiadomienia o wygranej i przekazania nagrody). W ramach konkursu poinformujemy uczestnika o przetwarzaniu jego danych przy okazji przeprowadzania konkretnej loterii. Po zakończeniu naszych loterii dane uczestników zostaną usunięte.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania tych danych przestanie być zasadny lub jeśli zażądają Państwo ich usunięcia. Usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionej normie, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Aby korzystanie ze stron internetowych oraz preferencji użytkowników odwiedzających stronę mogło być atrakcyjne, wykorzystuje się pliki cookie. W ten sposób zostają zapisane na przykład Państwa dane dotyczące wyboru języka. Pliki cookie to pliki tekstowe tworzone na Państwa dysku twardym, aby umożliwić identyfikację przeglądarki po ponownym uruchomieniu strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. W instrukcji przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak usunąć pliki cookie oraz jak zapobiec ich zapisywaniu. Jeśli nie akceptują Państwo plików cookie, może to wpłynąć negatywnie na jakość korzystania z naszej oferty internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione. W zależności od używanej przeglądarki dane są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL 128–256-bitowego. Pomimo regularnych kontroli i ciągłego doskonalenia naszych środków bezpieczeństwa pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Używamy oprogramowania Piwik PRO Analytics Suite  do analizowania naszej witryny/aplikacji, a także do zarządzania udzielonymi nam zgodami. Zbieramy dane o odwiedzających witrynę za pomocą plików cookies. Gromadzone informacje obejmują na przykład adres IP odwiedzającego, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądania i inne informacje. Zapoznaj się z Zakres danych zebranych przez Piwik PRO.
Obliczamy wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, odsłony stron, sesje i tym podobne, aby zrozumieć, w jaki sposób jest używana nasza witryna/aplikacja. Możemy również tworzyć profile odwiedzających na podstawie historii przeglądania, aby analizować zachowania odwiedzających, wyświetlać spersonalizowane treści i prowadzić kampanie online.
Hostujemy nasze rozwiązanie na platformie Microsoft Azure w Niemczech/Holandii/Stanach Zjednoczonych/Hongkongu/ElastX w Szwecji i przechowujemy dane przez 14/25 miesięcy.
Cel przetwarzania danych: Analytics i Conversion Tracking na podstawie zgody użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 (1)(a) RODO.
Piwik PRO nie udostępnia danych użytkownika innym podwykonawcom ani stronom trzecim i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji można znaleźć w polityka prywatności Piwik PRO.

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez spółkę Google Ireland Ltd. (www.google.pl). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, danych tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej. Uzyskane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP, oznacza to, że Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google, jednak tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizacja adresu IP na tej stronie jest aktywna. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizy zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej, co pozwoli na zestawienie raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenie pozostałych usług na rzecz jej właściciela związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany z Państwa wyszukiwarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookie można zablokować przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w wyszukiwarce; niemniej zwracamy uwagę, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być wówczas możliwe.

Ponadto mogą Państwo zablokować przekazywanie uzyskanych przez pliki cookie danych oraz danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, a także przetwarzanie tychże danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do wyszukiwarki:    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za pomocą tego

ŁĄCZA

mogą Państwo skorzystać z pliku Opt-out Cookie, który zapobiega przekazywaniu danych przez Google Analytics na tej stronie. Dzięki temu pliki cookie zostaną usunięte z urządzenia końcowego. Gdy pliki cookie zostaną usunięte, należy ponownie kliknąć łącze. Warunki korzystania oraz wytyczne dotyczące Polityki prywatności znajdą Państwo pod adresem   https://www.google.com/analytics/terms/ lub   https://policies.google.com/?hl=en.

Korzystamy z oferty Google Adwords firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, aby za pomocą wyświetlanych na zewnętrznych stornach internetowych środków reklamowych (tak zwanych Google Adwords) zwrócić uwagę na naszą atrakcyjną ofertę. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące, co zwiększa atrakcyjność naszej strony, a ponadto zapewnia sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem systemu Ad server. W tym celu korzystamy z plików cookie Ad servera, dzięki którym można sprawdzić parametry pomiaru skuteczności reklamy, takich jak liczba wyświetleń reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej strony internetowej za pomocą reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji. Ponadto ten plik cookie zwykle wykorzystuje niepowtarzalny identyfikator pliku cookie jako wartość analityczną, zapisując liczbę wyświetleń reklamy w miejscu docelowym (częstotliwość); ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce być już pytany).

Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik, na którego komputerze przechowywany jest aktywny plik cookie, odwiedza określone strony klientów systemu Adwords, zarówno Google, jak i klient otrzymują informacje, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę. Każdemu klientowi serwisu Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów serwisu Adwords. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wspomnianych działaniach reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne udostępnione przez Google. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych pozyskanych za pomocą materiałów reklamowych, a zidentyfikowanie użytkowników na podstawie tych informacji jest niemożliwe.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasięg i dalsze wykorzystanie danych, które uzyskano w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google. Po włączeniu konwersji AdWords Google otrzymuje informacje, że została wywołana przez Państwa określona część naszej witryny internetowej lub zarejestrowano kliknięcie naszego ogłoszenia. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług świadczonych przez Google, Google może powiązać taką wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w Google, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Mogą Państwo uniknąć śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności blokowanie plików cookie podmiotów trzecich uniemożliwi otrzymywanie reklam od innych dostawców; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji i ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „   www.googleadservices.com”,  https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; c) wyłączając reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulującej „About Ads” za pośrednictwem łącza   http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; d) poprzez dezaktywację na stałe w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem   http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w tym przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe.

(6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w Google znajdują się tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Mogą Państwo odwiedzić także stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Google w całości zaakceptowała. 

Nasze strona internetowa korzysta z funkcji Google Ads Remarketing, za pomocą której pozycjonujemy ją w wyszukiwarce Google oraz na stronach innych dostawców. Dostawcą jest spółka Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W tym celu firma Google zapisuje w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego plik cookie, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uprawnionego interesu w optymalnej promocji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wynikające z tego przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wówczas, gdy wyraziliście Państwo zgodę, aby Państwa sposób korzystania z internetu i przeglądarki Google został połączony z Państwa kontem Google i informacje z Państwa konta Google były używane do personalizacji reklam, które Państwo oglądają w Internecie. Gdy podczas wizyty na naszej stronie będziecie Państwo zalogowani na koncie Google, wówczas firma Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do działań remarketingowych. W tym celu Państwa dane osobową są tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Możliwa jest trwała dezaktywacja zapisywania plików cookie do wyświetlania reklam przez pobranie i instalację dostępnego pod poniższym linkiem dodatku do przeglądarki:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie można w Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info uzyskać informacje o zapisywaniu plików cookies i dokonać odpowiednich ustawień. Można tak ustawić przeglądarkę, aby informowała o zapisywaniu plików cookies i wówczas to Państwo mogą ogólnie akceptować pliki cookies lub tylko w określonych przypadkach albo generalnie je odrzucać. Brak akceptacji plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności przeglądarki.

Firma Google LLC ma siedzibę główną w USA i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z klauzulami ochrony danych UE, które zapewniać przestrzeganie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych. Dodatkowe informacja oraz deklaracja ochrony danych w zakresie reklamy i Google dostępne są pod linkiem:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej usługę Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, za pomocą której możliwe jest wyświetlanie reklam na stronach innych dostawców. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera wyświetlane na stronach innych dostawców reklamy odpowiednio do treści prezentowanych na stronach innych dostawców. Google AdSense zezwala na zgodne z zainteresowaniami targetowanie użytkownika internetowego, które jest realizowane za pomocą generowania indywidualnych profili użytkowników.

Spółką obsługującą komponenty Google-AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentów Google-AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense generuje plik cookie w systemie IT danej osoby. Definicję plików cookie można znaleźć powyżej. Dzięki umieszczeniu pliku cookie firma Alphabet Inc. może analizować sposób użytkowania naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wyświetlane są poszczególne podstrony na niniejszej stronie internetowej obsługiwanej przez administratora danych, w którą wbudowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie IT danej osoby automatycznie przesyła dane za pośrednictwem komponentu Google AdSense do celów reklamy internetowej oraz rozliczenia prowizyjne do firmy Alphabet Inc. Podczas tej procedury technicznej firma Alphabet Inc. uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, co umożliwia jej identyfikację kliknięć i gości odwiedzających stronę oraz utworzenie rozliczeń prowizyjnych.

Dana osoba może w dowolnej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie na naszej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i w ten sposób na stałe odrzucić zgodę na zapisywanie plików cookie.  Tego rodzaju ustawienie używanej przeglądarki internetowej nie dopuści również do tego, aby firma Alphabet Inc. zapisała plik cookie w systemie IT danej osoby. Oprócz tego wykorzystywane przez firmę Alphabet Inc. pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje także tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką wbudowaną w strony internetowe, która umożliwia zapis i analizę pliku dziennika, za pomocą której można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie osadzonych pikseli śledzących firma Alphabet Inc. może określić, czy i kiedy dana osoba odwiedziła stronę internetową oraz które linki kliknęła. Pliki śledzące umożliwiają m.in. analizę przepływu osób odwiedzających stronę internetową.

W ramach usługi Google AdSense dane osobowe i informacje, w tym adres IP, niezbędne do gromadzenia oraz księgowania wyświetlonych reklam, przesyłane są firmie Alphabet Inc. w USA. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Alphabet Inc. przekazuje podmiotom trzecim dane osobowe zgromadzone w ramach tej procedury technicznej.

Zasada działania Google-AdSense jest dokładniej objaśniona pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

Na naszych stronach internetowych korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej zwany „reCAPTCHA”). Dostawcą jest spółka Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). reCAPTCHA pozwala nam sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy za pomocą programu automatycznego. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, tuż po wejściu użytkownika na stronę. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty użytkownika na stronie internetowej lub wykonywane przez niego ruchy myszy). Zgromadzone podczas analizy dane zostają przekierowane do Google. Całość analizy reCAPTCHA przebiega w tle. Odwiedzający stronę nie zostanie poinformowany o przeprowadzaniu takiej analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich witryn przed nieuczciwym, automatycznym szpiegowaniem i spamem. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz Polityki prywatności Google znajdą Państwo pod następującymi linkami:   https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en oraz   https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Google w całości zaakceptowała. 

Korzystamy z narzędzia analitycznego dostarczonego przez Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta), aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia na tej stronie. Korzystając z technologii Hotjar, lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, na jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.), co pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń, w szczególności adresu IP urządzenia (zbieranego i przechowywanego anonimowo podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej), rozmiaru ekranu, typu urządzenia (Unique Device Identifiers), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), preferowanego języka przeglądania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w postaci pseudonimizowanego profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji "about Hotjar" na stronie pomocy Hotjar pod adresem https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

(1) Ponadto nasza strona używa funkcji remarketingowej „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”) za pomocą Piksela Facebooka. Pozwala to na prezentowanie użytkownikom strony reklam opartych na zainteresowaniach („Reklamy Facebooka”) podczas odwiedzania sieci społecznościowych Facebooka lub innych stron, które również korzystają z tego procesu. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

(2) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasięg i dalsze wykorzystanie danych, które uzyskano w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Facebooka. Za pomocą procesu Piksela Facebooka, firma Facebook otrzymuje informację o wywołaniu naszej odpowiedniej strony internetowej lub kliknięciu na reklamę od nas. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług świadczonych przez Facebooka, może on powiązać taką wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na Facebooku, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP oraz inne informacje identyfikujące.

(3) Wyłączenia funkcji „Facebook Custom Audiences” można dokonać tutaj:

Śledzenie ruchu sieciowego przez Facebook na tej stronie jest

Śledzenie na Facebooku jest aktywne, kliknij tutaj, aby je wyłączyć

Należy pamiętać, aby ponownie wyłączyć tę funkcję po usunięciu plików cookie. Zalogowani użytkownicy Facebooka mogą dokonać dalszych ustawień pod adresem  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) Dodatkowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez Facebooka można uzyskać pod adresem: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku rezydentów UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;  http://www.facebook.com/policy.php.

(5) Konkretne informacje i szczegóły na temat Piksela Facebooka oraz jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka pod adresem  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Firma Facebook przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Facebook w zawarła z firmami w Stanach Zjednoczonych.

Nasza strona korzysta z technologii śledzenia konwersji oraz z funkcji retargetingu firmy LinkedIn Corporation (Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, Irlandia). Narzędzie to tworzy w przeglądarce internetowej użytkownika plik cookie, który umożliwia gromadzenie m.in. następujących danych: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia na stronie (np. odsłony strony). Technologia ta może być wykorzystywana do generowania raportów dotyczących wydajności wyświetlania reklam i informacji o interakcji z witryną. W tym celu na tej stronie internetowej osadzony jest tag LinkedIn Insight, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn, jeśli odwiedzają Państwo tę stronę internetową i są jednocześnie zalogowani na swoim koncie LinkedIn.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także możliwości i praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli są Państwo zalogowani na LinkedIn, w każdej chwili mogą Państwo dezaktywować gromadzenie danych pod poniższym linkiem:

https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

Na naszej stronie internetowej znajduje się kod śledzenia dostarczony przez Lead Forensics. Ten kod umożliwia Lead Forensics śledzenie aktywności na stronie internetowej i dostarczanie nam informacji na temat adresu IP komputera wysyłającego żądanie, daty i czasu trwania wizyty użytkownika oraz stron internetowych, które użytkownik odwiedza.

Narzędzie Lead Forensics wykorzystuje śledzenie adresów IP do identyfikacji firm i nie jest tym samym co pliki cookie. Kod śledzenia Lead Forensics dostarcza tylko te informacje, które są łatwo dostępne w domenie publicznej. Nie dostarcza i nie może udostępniać danych osobowych ani wrażliwych dotyczących tego, kto odwiedził naszą stronę internetową. Dostarcza on informacji o tym, jakie firmy odwiedziły naszą stronę internetową, identyfikując je na podstawie ich adresu IP. Te dane mogą być przez nas wykorzystane w celu kontaktowania się z firmą w sprawie ich doświadczenia lub w celach marketingowych. Nie przekażemy tych danych osobom trzecim bez względu na powód. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadforensics.com. W celu rezygnacji z funkcji śledzenia użyj podanego linku:

https://optout.leadforensics.com/?clientID=140312

Na podstawie naszego uprawnionego interesu ta strona internetowa wykorzystuje czcionki „Typekit” firmy Adobe Systems Software Ireland Limit, 4-5 Riverwalk, Citywest Business Camps, Dublin 24, Republic of Ireland, a jeśli mieszkacie Państwo w Ameryce Północnej dostawcą jest Adobe Systems Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704. Dzięki skorzystaniu z tej oferty możemy zaoferować Państwu lepszą użytkowość na naszej stronie internetowej. To służy w naszym interesie wzrostowi atrakcyjności naszej strony internetowej. Podstawą prawną korzystania z tej oferty jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Po wywołaniu naszych stron Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z serwerów firmy Adobe, aby wyświetlać je prawidłowo na Państwa urządzeniu końcowym. Przy tym Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe. W ten sposób firma Adobe dowiaduje się, że nasza strona internetowa została wywołana przez Państwa adres IP.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Adobe Fonts można uzyskać pod adresem:   https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html oraz https://www.adobe.com/de/privacy.html;

Adobe przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Adobe w całości zaakceptowała. 

Na podstawie naszego uprawnionego interesu ta strona internetowa wykorzystuje zewnętrzne czcionki dostawcy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dzięki skorzystaniu z tej oferty możemy zaoferować Państwu lepszą użytkowość na naszej stronie internetowej. To służy w naszym interesie wzrostowi atrakcyjności naszej strony internetowej.

Po wywołaniu naszych stron Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z serwerów firmy Google, aby wyświetlać je prawidłowo na Państwa urządzeniu końcowym. Przy tym Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ten sposób firma Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została wywołana przez Państwa adres IP.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de;

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych. To przekazywanie i przetwarzanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE, które firma Google w całości zaakceptowała.

(1) Korzystamy z usługi FriendlyCaptcha, aby chronić nasze strony internetowe i usługi online przed spamem i nadużyciami ze strony botów. Z usługodawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. Podczas korzystania z widgetu Friendly Captcha na naszej stronie internetowej, w przypadku wysłania żądania puzzle, gromadzone są następujące dane protokołu:
•    Request Headers User-Agent, Origin i Referrer.
•    Same puzzle, które zawierają informacje o koncie oraz klucz do strony internetowej, do której odnoszą się puzzle.
•    Wersja widgetu.
•    Znacznik czasu.
(2) Anonimowy licznik na każdy adres IP jest przechowywany w celu dynamicznego skalowania trudności puzzli w sieci Edge, aby wykryć złośliwych użytkowników i zminimalizować blokowanie legalnych użytkowników.
(3) Te dane te są przechowywane oddzielnie od pozostałych danych i nie mogą być kojarzone z konkretnymi stronami internetowymi. Adresy IP są anonimizowane metodą One-Way-Hashing, aby uniemożliwić identyfikację osób.
(4) Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO
(5) Dodatkowe informacje o usługodawcy: Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/  

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe od wnioskodawców w celu realizacji prowadzonych przez nas procedur rekrutacyjnych. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dzieje się tak zawsze, gdy wnioskodawca przesyła nam dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, tj. za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę między nami a wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte cztery miesiące po powiadomieniu o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami Administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu dotyczącym ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Chcemy oceniać wszystkich kandydatów tylko na podstawie ich kwalifikacji, dlatego prosimy o unikanie udzielania informacji na temat pochodzenia rasowego i etnicznego; poglądów politycznych, przekonań religijnych czy ideologicznych, przynależności do związków zawodowych; a także danych genetycznych; danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo – w ujęciu RODO – podmiotem, którego dane dotyczą i dlatego przysługują Państwu następujące prawa względem Administratora:

24.1     Prawo do informacji
Mogą Państwa wymagać od Administratora potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od Administratora udzielenia informacji nt.:

 • celów, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały udostępnione lub są nadal udostępniane;
 • planowanego czasu przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteriów dotyczących ustalenia okresu przechowywania;
 • przysługujących praw do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przysługującego prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszystkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie są przekazane przez osobę, której te dane dotyczą.

24.2     Prawo do korekty
Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnienia swoich danych. Administrator ma obowiązek natychmiastowego wykonania korekty danych.

24.3     Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przez określony czas, który umożliwia Administratorowi sprawdzenie poprawności tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwraca się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania, jednak są one Państwu niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń, albo
 • jeśli wystąpili Państwo przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad Państwa powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być (oprócz ich przechowywania) wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny w Unii lub w państwie członkowskim.

Jeżeli do ograniczenia przetwarzania doszło zgodnie z powyższymi wymaganiami, zostaną Państwo poinformowani przez Administratora przed zniesieniem takiego ograniczenia.

24.4     Prawo do usunięcia

Obowiązek usunięcia
Mogą Państwo zażądać od Administratora, aby niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe, a Administrator ma obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.
 • odwołują Państwo zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a) lub art. 9. ust. 2 lit. a) RODO lub nie występuje żadna inna podstawa prawna do przetwarzania.
 • wniesienie sprzeciwu względem przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO oraz brak istotnych, uzasadnionych powodów do przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu względem przetwarzania zgodnie z art. 21. ust. 2 RODO.
 • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega Administrator.
 • Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Udostępnianie informacji podmiotom trzecim
Jeśli Administrator udostępnił publicznie Państwa dane osobowe, a zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to podejmuje on odpowiednie środki (także natury technicznej), z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane są przetwarzane, żądają usunięcia wszystkich łączy odnoszących się do Państwa danych osobowych oraz wszystkich kopii lub duplikatów tych danych.

Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 • do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlega Administrator, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z przyczyn związanych z interesem publicznym w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9. ust. 3 RODO;
 • do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

24.5     Prawo do informacji
Jeśli użytkownik dochodził prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych u Administratora, ten drugi jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem. Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora informacji dotyczących tych odbiorców.

24.6     Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które zostały podane Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Poza tym mają Państwo prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez utrudnień ze strony Administratora, któremu dane osobowe zostały wcześniej udostępnione, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie odbywa się na mocy Państwa zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowy zgodnie z art. 6. ust 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie przebiega za pomocą procesów automatycznych.

Mają Państwo także prawo do tego, aby Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Wolności i prawa innych osób nie mogą zostać przy tym naruszone.

24.7     Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Administrator nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej, dane te nie będą przetwarzane do tego celu.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, mogą Państwo skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem procesów automatycznych, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

24.8     Prawo do odwołania zgody dotyczącej przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody dotyczącej przetwarzania danych. Odwołanie zgody nie wpływa na to, że przetwarzanie danych na podstawie dotychczas udzielonej zgody do momentu jej odwołania przebiegało zgodnie z prawem.

24.9     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Masz Państwo prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub będzie na Państwa wpływało w podobny sposób. Nie dotyczy to przypadku, gdy decyzja

 • dotycząca zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem jest wymagana
 • oraz dopuszczona na podstawie ustawodawstwa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, i gdy ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, lub odbywa się
 • za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit a) lub g) RODO nie obowiązuje i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

24.10     Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka prawnego, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności gdy Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce zarzucanego nadużycia znajduje się w państwie członkowskim, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza zasady Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RODO.

 

Zakres obowiązywania niniejszej deklaracji

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych dotyczy następujących przedsiębiorstw grupy ABUS, które są powiązane z:

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Niemcy

ABUS Pfaffenhain GmbH
Fabrikstraße 1
09387 Jahnsdorf
Niemcy

ABUS Security Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Niemcy

Loading ...