Safety-Schlösser signalisieren: „Dieser Bereich der Maschine ist vor Zugriff gesperrt.“ © ABUS

Säkerhetslåsty DLIGT REGLERAD ÅTKOMST

Säkerhetslås inom arbetsmiljöområdet eller lockout/tagout är en livsviktig utrustningsdetalj som skyddar dina medarbetares liv och hälsa.

Det är av största vikt med transparens och klara och tydliga anvisningar om vem som har rätt till åtkomst med mera. Detta är särskilt viktigt när det gäller industrianläggningar, där man arbetar med stora maskiner. Det är dessutom mycket viktigt att medel anslås för anskaffande av skyddsutrustning. För det handlar om inget mindre än dina medarbetares hälsa och liv.

Våra säkerhetslås kan fås i olika färger, med ingraveringar, etiketter med mera. Vi kan också erbjuda en särskild nyckelhållningsfunktion som innebär att nyckeln kan tas ut endast när hänglåset är låst - detta för att förhindra obehörig åtkomst i samband med maskinunderhåll.

Mer om lockout/tagout

Loading ...