Kvinder der låser sin cykel med ABUS Bordo Granit XPlus 6500/110 © ABUS

FG Godkjente låser

FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Last ned listene over ABUS-godkjente låser nedenfor.

FG-godkjente sykkellåser            FG-godkjendte hengelåser

FG-godkjente låsesystemer        FG-godkjente øvrige produkter 

Loading ...