Opphavsrett © ABUS

ABUS opphavsrett

Alle tekster, bilder, lyd- og videofiler på nettstedet vårt er underlagt opphavsrett.

Nedlasting, reproduksjon og/eller publisering av relevante data og filer er bare tillatt med skriftlig samtykke fra ABUS August Bremicker Söhne KG. Endring, bearbeiding og/eller redesign av tekster, bilder, lyd- eller videofiler er ikke tillatt. Vi gir herved tillatelse til at du kan laste ned, reprodusere og publisere enkelte bilder, bildeelementer og logoer fra nettstedet vårt http://www.abus.com . Tillatelsen er begrenset til bruk og utnyttelse med direkte tilknytning til produktene som produseres og/eller selges av ABUS August Bremicker Söhne KG, herunder å informere om produktutvikling hos ABUS eller med tanke på å kunne tilby eller selge produktene til ABUS.

Tillatelsen omfatter ikke endring, bearbeiding eller redesign av bilder, bildeelementer og logoer. Enhver bruk eller utnyttelse av verk som har blitt modifisert på denne måten, er et brudd på varemerke- og/eller opphavsretten og vil bli forfulgt ABUS, med mindre den spesifikke endringen etc. er uttrykkelig godkjent skriftlig av ABUS August Bremicker Söhne KG.

Ved reproduksjon og offentliggjøring av bilder, bildeelementer eller logoer må følgende tilføyelse brukes: «© ABUS». I forbindelse med bruk og publisering er du ansvarlig for å sikre at den konkrete bruken ikke er ulovlig, og at tredjeparters rettigheter ikke blir krenket, slik at ABUS August Bremicker Söhne KG kan unngå krav fra tredjeparter i denne sammenhengen.

Loading ...