Arbetarskydd – Säkra arbetsplatser för att skydda medarbetaren

Produkterna från området Lockout (underhållsskydd) och Tagout (märkning) bidrar väsentligt till ett bättre arbetarskydd. Visserligen finns det rättsliga regler och riktlinjer för arbetsgivaren. Men de räcker inte till för att skydda arbetstagarna.

Nästan 50 döda varje år i arbetsplatsolyckor

Varje år dör ca. 50 personer i arbetsplatsolyckor, över 100.000 skadar sig, delvis allvarligt. Särskilt i industrin, där medarbetare kommer i kontakt med giftiga kemikalier, höga temperaturer, stora maskiner eller vassa verktyg, är olycksrisken extremt hög. En eld i ugnen kan snabbt sprida sig bortom kontroll, explosiva material antändas, material falla ner och arbetare kan klämmas i maskiner. Då är det ofta svårt att hjälpa – och inte sällan kommer hjälpen ändå för sent.

Därför är det inte bara nödvändigt utarbeta riktlinjer för hur man ska agera vid nödfall. Ännu viktigare är förebyggande arbetarskydd. För redan med enkla åtgärder och säkerhetsprodukter, som man utan problem kan integrera i arbetets vardag, kan man effektivt förhindra olyckor – och på så sätt skydda arbetstagare.

ABUS erbjuder en omfattande produktportfölj för arbetarskydd

Produktportföljen för arbetarskydd omfattar speciella hänglås samt olika förreglingar. Med dessa kan man spärra bland annat maskiner, ventiler, kontakter och brytare så att de t.ex. inte kan manövreras vid underhållsarbeten. På så sätt garanteras ett skydd för de anställda och olyckor förhindras effektivt.