Service som kvalitetsstandard hos ABUS © ABUS

Made in Germany SERVICE FRA INNSIDEN

På de tyske produksjonsanleggene våre skaper vi ikke bare produkter av høy kvalitet, men også verdier som kundene, partnerne og forhandlerne våre setter pris på. Kvalitetsstandardene våre strekker seg lenger enn til produktene våre og har alltid kjennetegnet servicen vår. Her kan du lese om hvordan vi lykkes med å bygge tette og intensive relasjoner med partnere, forhandlere og kunder, og hvordan vi opprettholder dem med moderne dialogformater.

NØKKELEN TIL SUKSESS:
STERKE PARTNERSKAP

De langvarige og intensive relasjonene med våre partnere er avgjørende for vår kommersielle suksess. Spesielt i utfordrende tider er slike tillitsfulle relasjoner et viktig grunnlag for kundelojalitet.

Uovertruffen service og rask tilgjengelighet 

Ved å produsere sikkerhetsløsninger som OneKey-systemet vårt lokalt, skiller vi oss ut fra konkurrentene og gir forhandlerne våre og kundene deres en unik fordel: muligheten til å betjene flere låser med bare én nøkkel. Kundene våre setter pris på den praktiske etterbestillingen av nøkler og ABUS' reparasjons- og sylinderbyttetjeneste, som utføres direkte på produksjonsanlegget i Rehe. Ved å produsere mange ABUS-produkter i Tyskland kommer de også raskere frem til den lokale forhandleren - og vi gjør oss uavhengige av ekstern logistikk og flaskehalser.   

Partnerskap betyr informasjon 

Vår støtte går lenger enn bare salg: Vi gir alltid forhandlerne våre oppdatert informasjon og egnet salgsmateriell om produktene våre. Det betyr at de alltid er oppdatert og kan tilby kundene best mulig service. Våre selgere får jevnlig opplæring og presenterer alle nye produkter personlig. På denne måten kan forhandlerne oppleve, ta på og teste produktene. Det interne salgsteamet i Tyskland er også tilgjengelig på telefon for spørsmål og bestillinger. 

Et virtuelt hjem for våre partnere 

Partnerportalen vår er det sentrale kontaktpunktet for forhandlere med ulike behov. Enten du er en lokal spesialforhandler eller en internasjonal distributør: Alt fra bulkbestillinger til bestillinger av enkeltprodukter kan enkelt gjøres på nettet. Regelmessige oppdateringer om nye produkter, endringer i sortimentet og bedriftsnyheter holder partnerne våre informert til enhver tid. Regelmessige undersøkelser gir oss mulighet til å reagere raskt på deres behov. På denne måten opprettholder vi en dyp forståelse av de individuelle behovene til hver enkelt forhandler, selv i den digitale tidsalderen, og utvikler et tillitsforhold som går utover det rent forretningsmessige. 

Kunnskapsoverføring og opplæring om produkter og deres spesifikke egenskaper har alltid hatt høy prioritet hos ABUS. Målet er å sikre at all relevant informasjon når frem til det punktet der det gis produktrådgivning. Derfor videreformidler vi i første omgang vår produktkunnskap til våre forhandlere og partnere - fordi de er det viktige grensesnittet mot sluttkundene i direktesalget.

ABUS-akademiet ble grunnlagt for 30 år siden for å sentralisere denne komplekse oppgaven. I dag sørger et team på 13 ansatte for at kunnskapen videreføres og spres internasjonalt. 

Kathrin Erler, prosjektleder for digital læring, forklarer: “Kunnskapen om ABUS-produktene må formidles overalt der produktene våre selges. For å sikre at alle land får den samme informasjonen, utarbeider vi den sentralt på ABUS-akademiet og distribuerer den deretter til våre kolleger i landene.” 

Opplev produkter digitalt og analogt

ABUS-akademiet bruker en rekke ulike formater for kunnskapsoverføring: Fra direktesendte leksjoner og korte klipp på en digital læringsplattform til webinarer, og tilbyr skreddersydde opplæringskurs for ulike målgrupper. 

Takket være den økende digitaliseringen og de nye utvekslingsmulighetene kan ABUS nå ut til et bredt publikum, uavhengig av sted og land. Samtidig er etterspørselen etter live-kurs fortsatt høy. Undervisningsenheter etterfulgt av fabrikkomvisninger eller muligheten til å holde produkter direkte i hendene og lære om fordelene fra eksperter på stedet har også fordeler - spesielt når det gjelder produkter som krever mye forklaring. Et eksempel på dette kan være dørsylindere eller vindus- og dørlåser. Vi vil forbli analoge og fortsette å fokusere på monteringstrening.

Loading ...