Larmanläggningar erbjuder ytterligare säkerhet mot inbrott

En högkvalitativ, mekanisk grundsäkring är alltid det första steget för ett holistiskt säkerhetskoncept för ditt hus. Med det försvårar du åtkomsten för oönskade besökare till ditt hus eller din lägenhet. Eftersom alla mekaniska säkringar kan övervinnas, om bara gärningsmannen lämnas obevakad tillräckligt länge för att utöva sitt "hantverk", bör det andra steget vara en larmanläggning. Den löser ut ett larm i händelse av ett inbrott eller ett inbrottsförsök.

Vad menas med en larmanläggning?

Larmanläggningar betecknas ofta även som "inbrottslarm", larmsystem eller överfallslarmanläggningar. Alla aktuella larmanläggningar fungerar efter samma tekniska princip: Med hjälp av olika sensorer anmäls en inträngning i en byggnad resp. i ett säkerhetsområde. Om sensorer används för att identifiera rök, vatten eller rökgas så varnar även dessa för faran, exempelvis genom sirener eller ett telefonsamtal från en nödcentral.

Vilka typer av larmanläggningar finns det?

Man skiljer på trådlösa larmanläggningar, trådbundna larmanläggningar och hybridlarmanläggningar. Hybrida larmanläggningar integrerar trådlösa- och trådbundna komponenter i ett system. En ny trend är IP-baserade inbrottslarm: De kombinerar många möjligheter av modern nätverksteknik med beprövad trådlös larmteknologi eller trådbunden larmteknik.

© ABUS

Världsunik: Mekanik + elektronik = mekatronik från ABUS

ABUS använder sin mekaniska och elektroniska kompetens i det larmtekniska området: Som världens enda leverantör har vi ett sortiment av mekatroniska larmdetektorer, som sätter upp massor av mekaniskt tryckmotstånd mot inkräktaren och ger larm redan vid inbrottsförsöket.

Mechanik + Elektronik = Mechatronik von ABUS © ABUS

ABUS-larmsystem för inbrottsskydd

Mer information om larmanläggningar

Varför ska man ha ett inbrottslarm?

Polisen bekräftar om och om igen att larmanläggningar är effektiva. Ändå skyddar sig många hushåll fortfarande inte. Här hittar du argument för att köpa en larmanläggning.

mer

Larmkedjan

En larmkedja består av tre komponenter: detektor, larmpanel och larmgivare. På följande sida berättar vi utförligt hur de fungerar.

mer

Larmanläggningens historia

2013 firade vi 160 år med larmanläggningar. Lär dig mer om larmanläggningens historia, från den första patentansökan fram till moderna nätverksanläggningar från ABUS.

mer

Mer rådgivningsinformation om inbrottsskydd