Det finnes forskjellige varslertyper for de ulike farene i hverdagen © ABUS

Terxon - detektorer Varslere for alle situasjoner

Det finnes forskjellige varslertyper for de ulike farene i hverdagen.

De overvåker bevegelse innen- og utendørs, vannivå, røykutvikling og vindusruter eller utløser nødanrop med et knappetrykk.

Loading ...