MADE IN GERMANY 2.0: FLEKSIBILITET ER NØKKELEN

Som leder for Industrial Engineering-avdelingen ved produksjonsanlegget på Rehe er Philipp Ditthardt ansvarlig for lean management, planlegging av produksjonsoppsett og innkjøp av eksterne anlegg. 

Presset på tyske produksjonsanlegg er enormt på grunn av økende produksjonskostnader. For å være konkurransedyktig og kunne tilby produkter “Made in Germany” er det mange faktorer som må tas i betraktning, og prosessene må være optimalt sammenkoblet. Philipp Ditthardt forklarer hva du må huske på.

Philipp Ditthardt, ansvarlig for Industrial Engineering-avdelingen ved Rehe-produksjonsanlegget © ABUS

Hvordan må et produksjonsanlegg innrettes for å være rustet for fremtiden? 

Philipp Ditthardt: “Jeg kommer til å tenke på tre nøkkelord:  fleksibel, skalerbar og robust. Det betyr at jeg må kunne utvide eller redusere kapasiteten på svært kort tid. Under koronakrisen måtte vi for eksempel reagere raskt på den store etterspørselen etter sykkellåser.  

Automatisering spiller også en avgjørende rolle, spesielt når det gjelder produkter i store mengder. Vi har oppnådd det høyeste automatiseringsnivået innen sylindermontering, mens sluttmonteringen av enkelte produkter er mye vanskeligere å automatisere på grunn av det store antallet varianter. 

Den manuelle monteringen som kreves av denne grunn, gjør det helt avgjørende med en effektiv utforming av produksjonsøyene og en perfekt organisering av logistikken, da det ellers er vanskelig å holde kostnadene nede. Vi kan bare oppfylle standardene våre ved å utføre 100 prosent kvalitetskontroll av produktene våre etter hvert arbeidssystem.

Automatisering betyr for øvrig ikke at maskiner kan erstatte mennesker 1:1. Systemene må betjenes, fylles og feil utbedres. Vi har mange ansatte som tidligere monterte låser for hånd, og som nå er i stand til å håndtere automatiserte systemer takket være videreutdanning.”

Er det visse produksjonsprosesser “Made in Germany” som skiller oss fra konkurrentene?  

Philipp Ditthardt: “Vår maskin- og verktøykonstruksjon imponerer alltid. Å designe og bygge spesialtilpassede maskiner på dette nivået, dvs. svært komplekse robotsystemer og produksjonsceller, f.eks. for sylindermontering, er noe helt spesielt.  Dette gjør oss i stand til å tilby produksjon med skreddersydde systemer til konkurransedyktige kostnader. I tillegg beholder vi ekspertisen internt og kan reagere raskt på problemer eller produktendringer.”

Hvor viktig er bærekraft i utformingen av produksjonsprosesser? 

Philipp Ditthardt: “Bærekraft spiller en stadig viktigere rolle. Jeg unngår sløsing og unødvendige transportruter i fabrikkoppsettet. Vi bruker kun LED-belysning i hallene våre, og vårt nye anlegg 3 har et solcelleanlegg som gjør at vi på gode dager kan generere strøm til hele produksjonen. Jeg tror “Made in Germany” har hatt en liten tørkeperiode. Dårlige forsyningskjeder og svært høye logistikkostnader fra det fjerne østen bidrar til at bedriftene tenker nytt. Temaet er nå også en viktig faktor i kjøpsbeslutninger for privatpersoner, så her kan vi også påvirke.  

Konseptet bærekraft, i kombinasjon med innovasjon og fremtidsrettet teknologi, har tilstrekkelig potensial for et nytt oppsving i kvalitetsbegrepet “Made in Germany”.”

 

Loading ...