BÆREKRAFT SOM DRIVKRAFT FOR FREMTIDEN

I dette intervjuet forklarer bærekraftsansvarlig Lisa Behrens hvordan ABUS takler utfordringene og mulighetene som ligger i å implementere denne strategien for gradvis å lede konsernet mot en mer bærekraftig fremtid.

ABUS' bærekraftsansvarlige Lisa Behrens © ABUS

Hvordan kom det seg at du ble bærekraftsansvarlig?

Lisa Behrens: “Bærekraft blir stadig viktigere i samfunnet vårt. Dette har vi også merket i selskapet, ettersom leverandører og kunder i økende grad har spurt om vår posisjon i bærekraftsammenheng. Vi har derfor satt sammen en tverrfaglig prosjektgruppe med fokus på bærekraft. Det handler ikke om å endre alt umiddelbart, men om å iverksette helhetlige tiltak som virker sammen.”

Hva innebærer det å være bærekraftsansvarlig, og hva er ditt ansvar? 

Lisa Behrens: “Som bærekraftsansvarlig er det min oppgave å omsette det komplekse temaet bærekraft til konkrete tiltak. Bærekraft i ABUS skal ikke bare skapes ovenfra og ned, men også nedenfra og opp. For oss betyr det at vi må bevisstgjøre medarbeiderne og aktivt involvere dem som en del av et idéstyringssystem. Jeg støtter for eksempel også kravet om bærekraftsrapportering.”

Hvordan henger ABUS' “Made in Germany”-tilnærming og temaet bærekraft sammen? 

Lisa Behrens: “For oss betyr “Made in Germany” at vi har kontroll over hele verdikjeden. Dette starter med innkjøp av råvarer, dekker hele forsynings- og produksjonskjeden og strekker seg til emballasjen i butikken. Når det gjelder produktene våre, fokuserer vi på kvalitet og holdbarhet - en form for bærekraft som motvirker bruk-og-kast-samfunnet og som selvfølgelig også kommer kunden til gode. Men bærekraft er ikke et rent materielt spørsmål for oss. Samfunnsansvar, som å ta vare på de ansatte og deres helse, er også en del av vår helhetlige strategi. Kunden opplever ikke bare produkter av høy kvalitet, men også et selskap som tar ansvar.”

Hvilke utfordringer og muligheter opplever du i forbindelse med bærekraft?

Lisa Behrens: “Bærekraft er en balansegang. Sikkerhet og kvalitet må fortsatt ha høyeste prioritet. Et produkt med lang levetid er tryggere og mer bærekraftig enn et som må byttes ut etter kort tid - det må vi ta hensyn til når vi velger materialer, og derfor kan vi for eksempel ikke alltid prioritere resirkulering. Mulighetene ligger i en sterkere integrering av vugge-til-vugge-tilnærmingen: Vi ønsker å integrere prinsippet om en konsekvent sirkulær økonomi sterkere i produktutviklingen - for eksempel når det gjelder gjenbruk og utskifting av komponenter.”

 

Loading ...