BÆREDYGTIGHED SOM DRIVKRAFT FOR FREMTIDEN

I dette interview forklarer bæredygtighedsansvarlig Lisa Behrens, hvordan ABUS tackler de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at implementere denne strategi for gradvist at føre virksomhedsgruppen mod en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighedsansvarlig hos ABUS, Lisa Behrens © ABUS

Hvordan blev du bæredygtighedsansvarlig?

Lisa Behrens: "Bæredygtighed bliver stadig vigtigere i vores samfund. Det har vi også mærket i virksomheden, hvor leverandører og kunder i stigende grad har spurgt ind til vores position i forhold til bæredygtighed. Vi har derfor oprettet et tværfagligt projektteam, der fokuserer på emnet bæredygtighed. Det handler ikke om at ændre alt med det samme, men om at træffe helhedsorienterede foranstaltninger, der fungerer sammen."

Hvad vil det sige at være bæredygtighedsansvarlig, og hvad er dit ansvar?  

Lisa Behrens: "Som bæredygtighedsansvarlig er det min opgave at omsætte det komplekse spørgsmål om bæredygtighed til konkrete handlinger. Bæredygtighed hos ABUS skal ikke kun skabes top-down, men også bottom-up. For os betyder det at bevidstgøre arbejdsstyrken og aktivt involvere dem som en del af et idéstyringssystem. Jeg støtter f.eks. også kravet om bæredygtighedsrapportering."

Hvordan hænger ABUS' "Made in Germany"-tilgang og emnet bæredygtighed sammen?

Lisa Behrens: "For os betyder "Made in Germany", at vi har kontrol over hele værdikæden. Det starter med indkøb af råmaterialer, dækker hele forsynings- og produktionskæden og strækker sig til emballagen i butikken. Når det gælder vores produkter, fokuserer vi på kvalitet og holdbarhed – en form for bæredygtighed, der modvirker et smid-væk-samfund og selvfølgelig også kommer kunden til gode. Men bæredygtighed er ikke kun et materielt spørgsmål for os. Socialt ansvar, såsom at tage vare på vores medarbejdere og deres helbred, er også en del af vores helhedsorienterede strategi. Kunden oplever ikke kun produkter af høj kvalitet, men også en virksomhed, der tager ansvar."

Hvilke udfordringer og muligheder oplever du i forbindelse med bæredygtighed? 

Lisa Behrens: "Bæredygtighed er en balancegang. Sikkerhed og kvalitet skal fortsat være vores højeste prioritet. Et langtidsholdbart produkt er sikrere og mere bæredygtigt end et, der skal udskiftes efter kort tid – det skal vi tage højde for, når vi vælger materialer, og derfor kan vi f.eks. ikke altid prioritere genbrug. Til gengæld ligger der muligheder i en stærkere integrering af cradle-to-cradle-tilgangen: Vi ønsker at indarbejde dette princip om en konsekvent cirkulær økonomi stærkere i produktudviklingen – for eksempel når det gælder genanvendelighed og udskiftning af komponenter."

 

Loading ...