MADE IN GERMANY 2.0: FLEKSIBILITET ER NØGLEN 

Som leder af afdelingen Industrial Engineering på fabrikken i Rehe er Philipp Ditthardt ansvarlig for lean management, planlægning af produktionslayout og eksternt fabriksindkøb. 

Presset på de tyske fabrikker er enormt på grund af stigende produktionsomkostninger. For at forblive konkurrencedygtig og tilbyde produkter "Made in Germany" skal der tages højde for mange faktorer, og processerne skal være optimalt forbundne. Philipp Ditthardt forklarer, hvilke ting der skal tages i betragtning.

Philipp Ditthardt, ansvarlig for afdelingen Industrial Engineering på fabrikken i Rehe © ABUS

Hvordan skal en fabrik indrettes for at være klar til fremtiden?  

Philipp Ditthardt: "Jeg tænker på tre nøgleord:  fleksibel, skalerbar og modstandsdygtig. Det betyder, at jeg skal være i stand til at udvide eller reducere kapaciteten inden for meget kort tid. Under coronakrisen var vi for eksempel nødt til at reagere hurtigt på den store efterspørgsel efter cykellåse.

Automatisering spiller også en afgørende rolle, især for produkter med store mængder. Vi har opnået den højeste grad af automatisering i cylindermonteringen, mens slutmonteringen af nogle produkter er meget sværere at automatisere på grund af det store antal varianter.  

Den manuelle montering, der er nødvendig af denne grund, gør et effektivt design af produktionsøerne og en perfekt organisering af logistikken helt afgørende, da omkostningerne ellers er svære at holde nede. Vi kan kun opfylde vores standarder ved at udføre en 100 procent kvalitetskontrol af vores produkter ved afslutningen af hvert arbejdssystem.

I øvrigt betyder automatisering ikke, at maskiner kan erstatte mennesker 1:1. Systemerne skal betjenes, fyldes og fejl udbedres. Vi har mange medarbejdere, der tidligere monterede låse i hånden, og som nu er i stand til at styre automatiserede systemer takket være videreuddannelse."

Er der bestemte fremstillingsprocesser "Made in Germany", der adskiller os fra konkurrenterne?

Philipp Ditthardt: "Vores maskin- og værktøjskonstruktion imponerer konstant. Konstruktion og opbygning af interne specialmaskiner på dette niveau, dvs. meget komplekse robotsystemer og produktionsceller, f.eks. til cylindermontering, er noget særligt.  Det gør os i stand til at tilbyde produktionen skræddersyede systemer til konkurrencedygtige priser. Desuden forbliver ekspertisen i virksomheden, og vi kan reagere hurtigt på problemer eller produktændringer."

Hvor vigtigt er spørgsmålet om bæredygtighed i designet af produktionsprocesser? 

Philipp Ditthardt: "Bæredygtighed spiller en stadig vigtigere rolle. Jeg undgår spild og unødvendige transportveje i fabrikslayoutet. Vi bruger kun LED-belysning i vores haller, og vores nye fabrik 3 har et solcelleanlæg, der gør det muligt for os at generere strøm til hele vores produktion på gode dage. Jeg synes, at 'Made in Germany' har oplevet en lille tørkeperiode. Dårlige forsyningskæder og meget høje logistikomkostninger fra Fjernøsten bidrager til en nytænkning hos virksomhederne. Emnet er nu også en vigtig faktor i købsbeslutninger for privatpersoner, så her kan vi også gøre en forskel. 

Begrebet bæredygtighed kombineret med innovation og fremtidssikrede teknologier rummer tilstrækkeligt potentiale til et fornyet opsving i kvalitetsmærket 'Made in Germany'."

 

Loading ...