Integritetspolicy

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Våra uppgiftsskyddsrutiner är i linje med den tyska personuppgiftsskyddslagen (BDSG) och dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan informerar vi om detaljerna i dataskyddet:

 

Ansvarig enligt dataskyddsförordningen och personuppgiftsskyddslagen

ABUS August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Tyskland

Tel.: +49 2335 634-0

Fax: +49 2335 634-300

E-post:  info@abus.de

 

Dataskyddsansvarig

Du når vårt personuppgiftsombud på e-postadressen  dataprotection@abus.de

 

1.         Skäl för datainsamling

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår webbplats och ge dig bästa möjliga service och bekväm åtkomst till våra tjänster.

 

2.         Vilka uppgifter samlas in, behandlas och används?

2.1        Besök på vår webbplats

När du går in på vår webbplats registrerar vår server automatiskt information av allmän art, framför allt för att upprätta en anslutning och för bättre funktionalitet och systemsäkerhet. I detta ingår vilken typ av webbläsare som används, operativsystem som används, internetleverantörens domännamn, anslutningsdata för datorn som används (IP-adress), webbplatsen som du kom till oss från (referrer-URL), sidorna som du besöker hos oss samt datum och besökets varaktighet. Uppgifterna som samlas in är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera enskilda personer. Dessa uppgifter förs inte samman med uppgifter från andra datakällor.

 

2.2        Kontaktformulär och leadformulär

 Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär inhämtar vi personuppgifter. Vilka uppgifter som samlas in framgår av kontaktformuläret. Uppgifterna används för att behandla din förfrågan. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk (*). Alla övriga uppgifter är frivilliga. De uppgifter som lämnas i kontaktformuläret raderas av oss när de inte längre behöver sparas, eller så begränsas behandlingen om lagstadgade krav angående lagring av uppgifter gäller. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är:

- artikel 6.1 a GDPR när du har gett ditt samtycke

- artikel 6.1 b GDPR när du tar kontakt med oss inom ramen för att ett avtal ingås

- artikel 6.1 f GDPR eftersom det ligger i vårt berättigade intresse att besvara dina förfrågningar

 

3.         Integration av YouTube-videor

I vårt online-erbjudande har vi integrerat YouTube-videor som är sparade på  https://www.youtube.com/ och kan spelas upp direkt från vår webbplats. De är alla kopplade i ”utökat dataskyddsläge”, d.v.s. inga uppgifter om dig överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs nedanstående uppgifter. Denna överföring av uppgifter kan vi inte påverka. Genom besöket på webbplatsen erhåller YouTube information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. De uppgifter som överförs är IP-adressen, datum och tid för förfrågan, tidszonsskillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, aktuell överförd datamängd, webbplats som begäran kom från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt samt webbläsarens språk och version. Detta sker oberoende av om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad från eller om det inte finns ett användarkonto. Om du är inloggad via Google länkas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill koppla din profil till YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller användaranpassad visning av sin webbplats. Denna utvärdering sker framför allt (även för icke inloggade användare) för att visa användaranpassade annonser och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Du har rätt att återkalla samtycket till att skapa den här användarprofilen. Detta måste du göra på YouTube.

Ytterligare information om ändamålet och omfattningen av YouTubes datainsamling och -behandling finns i integritetspolicyn. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär: https://policies.google.com/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och följer EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f GDPR.

 

4.         Integrering av Google Maps

Den här webbplatsen använder tjänster från Google Maps. På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och du kan bekvämt använda kartfunktioner. Genom besöket på webbplatsen erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs uppgifter om IP-adressen, datum och tid för förfrågan,tidszonsskillnaden mot Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, aktuell överförd datamängd, webbplats som begäran kom från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt samt webbläsarens språk och version. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad från eller om det inte finns ett användarkonto. Om du är inloggad via Google länkas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill koppla din profil till Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google sparar dina uppgifter som användarprofil och använder dem för marknadsföring, marknadsforskning och/eller användaranpassad visning av sin webbplats. Denna utvärdering sker framför allt (även för icke inloggade användare) för att visa användaranpassade annonser och för att informera andra användare på det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Du har rätt att göra invändningar av att skapa den här användarprofilen. Detta måste du göra på Google.

Ytterligare information om ändamålet och omfattningen av datainsamlingen och -behandlingen via plugin-leverantören finns i leverantörens integritetspolicy. Där får du också ytterligare information om dina relaterade rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär: https://policies.google.com/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och följer EU-US-Privacy-Shield,   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f GDPR.

 

5.         Tävlingar

Du har regelbundet möjlighet att delta i tävlingar på vår webbplats. Inom ramen för de här tävlingarna kan också personuppgifter (e-postadress, namn, adress och ev. ytterligare uppgifter som krävs för tävlingen) samlas in och sparas. De personuppgifter som du har vidarebefordrat till oss används endast för att genomföra tävlingen (t.ex. för att fastställa vinnare, meddela vinnarna och överlämna vinsterna). Vi informerar särskilt om databehandling som sker under den aktuella tävlingen i fråga. När våra tävlingar har avslutats raderas deltagarens uppgifter.

 

6.         Radering

Personuppgifter raderas eller spärras när orsaken till att uppgifterna sparades bortfaller eller när du begär att de ska raderas. Uppgifterna raderas också om en lagringstid som föreskrivs i den nämnda standarden går ut, såvida inte fortsatt lagring av uppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal, eller du har gett ditt godkännande till detta.

 

7.         Cookies

Vi använder cookies för att kunna presentera vår webbplats och anpassa den på ett attraktivt sätt utifrån våra besökares preferenser. Till de uppgifter som sparas hör t.ex. sådant som ditt val av språk. Cookies är textfiler som sparas på din hårddisk för att möjliggöra identifiering av webbläsaren vid upprepade besök på webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Tidigare sparade cookies kan när som helst tas bort. Hur du tar bort cookies eller förhindrar att de sparas kan du ta reda på i din webbläsares bruksanvisning. Om du inte accepterar cookies kan det leda till begränsningar när du använder våra webbtjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av cookies är artikel 6.1 f GDPR.

 

8.         Datasäkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra vår webbplats och övriga system mot förlust, förstöring, åtkomst, förändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Beroende på vilken webbläsare som används överförs uppgifter med 128 eller 256 bitars SSL-kryptering. Det är trots regelbundna kontroller och ständig förbättring av våra säkerhetsåtgärder inte möjligt att uppnå ett fullständigt skydd mot alla risker.

 

9.         Användning av Google Analytics för webbanalys

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (www.google.de). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder den här webbplatsen som genereras av cookien överförs vanligen till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress ändå av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen och i andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen. På uppdrag av den här webbplatsens ägare använder Google informationen för att utvärdera hur webbplatsen används, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändningen för webbplatsens ägare. Din webbläsares IP-adress som inhämtas inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google. Du kan förhindra att cookien sparas genom att göra en inställning i din webbläsare; vi rekommenderar dock inte det eftersom du då inte kan ta del av den här webbplatsens alla funktioner i sin helhet.

Dessutom kan du förhindra att data som genereras av cookien om hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till Google samt att dessa data behandlas av Google genom att ladda ned och installera pluginen som finns på följande länk:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som alternativ till webbläsarens plugin kan du klicka på den här

LÄNK

för att ställa in en opt-out-cookie för att förhindra registrering av Google Analytics på den här hemsidan i framtiden. På så vis lagras en opt-out-cookie på din enhet. För att rensa dina cookies, måste du klicka på länken igen. Användarvillkoren och information om dataskydd hittar du på  https://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. på  https://policies.google.com.

 

10.        Google Adwords-konvertering

Vi använder Google Adwords erbjudanden från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för att använda våra reklammaterial (sk Google AdWords) på externa webbplatser för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med hjälp av data från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de olika reklamåtgärderna är. Syftet med detta är att kunna visa reklam som är intressant för dig, presentera vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och kunna göra en realistisk beräkning av reklamkostnaderna.

De här reklamverktygen levereras från Google via så kallade ”Ad-servrar”. Med hjälp av Ad Server-cookies kan bestämda parametrar mätas, till exempel visning av reklam eller klick från användare. När du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie på din dator av Google Adwords. Dessa cookies slutar i regel att gälla efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera dig. I denna cookie sparas i regel unique cookie-ID, antalet ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (markering att användaren inte vill bli kontaktad fler gånger).

Dessa cookies hjälper Google att identifiera din webbläsare igen. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords-kunds webbplats och den cookie som sparats på vederbörandes dator inte har gått ut ännu kan Google och kunden registrera att användaren har klickat på reklamen och länkats vidare till den här sidan. Alla Adwords-kunder tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte följas över olika Adwords-kunders webbplatser. Vi samlar själva inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamverktygen. Från Google erhåller vi enbart statistiska analyser. Med hjälp av dessa analyser kan vi identifiera vilka av de använda reklamverktygen som fungerar effektivast. Vi erhåller inte ytterligare uppgifter om hur reklamuppgifter används, framför allt kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till AdWords-konverteringen erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Googles tjänster kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagandet i det här spårningsförfarandet på olika sätt: a) genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare; framför allt leder till att undertryckandet av cookies från tredje part till att du inte erhåller några annonser från tredje part-leverantörer; b) genom inaktivering av cookies för konverteringsspårning, genom att du ställer in din webbläsare så att cookies från domänen ” www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.com/settings/ads, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken  http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; d) genom permanent inaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi rekommenderar dock inte det eftersom du då inte kan ta del av alla funktioner i våra tjänster i sin helhet.

(6) Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är första meningen i artikel 6.1 f GDPR. Ytterligare information om dataskydd hos Google hittar du här: https://policies.google.com/privacy och https://services.google.com/sitestats/sv.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på  http://www.networkadvertising.org . Google följer även EU-US-Privacy-Shield,   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11.        Användning av Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Leverantör är Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Med reCAPTCHA kontrolleras om datainmatning på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) utförs av en människa eller ett automatiserat program. För att göra det analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsens besökare med hjälp av olika kännetecken. Den här analysen inleds omedelbart när besökaren kommer till webbplatsen. Vid analysen använder reCAPTCHA diverse information (t.ex. IP-adress, besökets varaktighet på webbplatsen och musrörelser som görs av användaren). De data som samlats in vid analysen vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyserna sker helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys äger rum.

Databehandlingen sker grundat på artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webbtjänster från missbruk som görs av automatiserade spionprogram och från spam. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och om Googles integritetspolicy finns på följande länkar:  https://policies.google.com/privacy och  https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google behandlar även dina personuppgifter i USA och följer därför EU-US-Privacy-Shield. Mer information om det finns på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12.        Facebook Custom Audience (pixelprocess)

(1) Dessutom använder vår webbplats remarketing-funktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (”Facebook”) med Facebook-pixeln. Det innebär att de som besöker webbplatsen och även besöker det sociala nätverket Facebook, eller andra webbplatser som använder samma metod, kan få annonser visade för sig (”Facebook-Ads”). Syftet är att visa reklam som är intressant för dig. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är första meningen i artikel 6.1 f GDPR.

(2) Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Facebook med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till Facebook-pixeln får Facebook information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Facebooks tjänster kan Facebook länka besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress och andra identifieringsparametrar.

(3) Här kan du avaktivera funktionen ”Facebook Custom Audiences”:

Webtracking för Facebook Tracking på den här sidan är

Inaktivera Facebook Tracking

Tänk på att du måste avaktivera funktionen igen när du har tagit bort cookies. Inloggade Facebook-användare kan göra ytterligare inställningar på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) Mer information om den datainsamling och databearbetning Facebook gör får du från: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. om du bor i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php;

(5) Detaljerad information om Facebook-pixeln och hur den fungerar hittar du på Facebooks hjälpdel på https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Facebook har förbundit sig att följa EU-US-Privacy-Shield och garanterar därigenom att europeisk dataskyddslagstiftning följs. Du hittar mer information på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

13.        Ansökningar

Vi samlar även in och behandlar personuppgifter från sökanden för att hantera ansökningsförfaranden som vi genomför. Behandlingen kan då även ske på elektronisk väg. Detta är alltid fallet när sökande lämnar in ansökningshandlingar på elektronisk väg, alltså via e-post eller via ett webbformulär som har implementerats av oss på vår webbplats. Om vi ingår ett anställningsavtal med den sökande sparas överförda data för hantering av anställningsförhållandet under iakttagande av lagstadgade föreskrifter. Om inget anställningsavtal ingås mellan oss och den sökande tas ansökningshandlingarna bort fyra månader efter att den sökande delgetts detta, såvida borttagandet inte står i motsättning till den personuppgiftsansvarigas andra berättigade intressen. Som annat berättigat intresse i denna betydelse räknas exempelvis bevisbörda i ett förfarande enligt Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (tyska allmänna likabehandlingslagen). Vi vill endast behandla våra sökande efter deras kvalifikationer och ber därför sökande att i möjligaste mån avstå från att ange uppgifter om ras och etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller eventuellt medlemskap i fackförening, genetiska data, biometriska data för entydig identifiering av en fysisk person, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller sexuell orientering.

 

14.        Den registrerade personens rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

 

14.1      Rätt till tillgång

Du kan begära en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige huruvida dina personuppgifter behandlas av oss.

Om sådan behandling föreligger kan du begära upplysningar om följande information:

 • för vilka syften personuppgifterna behandlas;
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagare eller kategorier av mottagare som har eller har fått tillgång till de aktuella personuppgifterna;
 • planerad varaktighet för lagringen av de aktuella personuppgifterna, eller, om det inte är möjligt att lämna konkreta uppgifter om detta, kriterier för att bestämma lagringstiden;
 • att du har rätt att korrigera eller radera de personuppgifter som berör dig, rätt att begränsa behandlingen av den personuppgiftsansvarige och rätt att motsätta dig denna behandling;
 • att du har rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet;
 • all tillgänglig information om varifrån uppgifterna kommer, om personuppgifterna inte samlats in av den berörda personen.

 

14.2      Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige om de behandlade personuppgifterna som berör dig är oriktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste göra rättelsen utan dröjsmål.

 

14.3      Rätt till begränsning av behandling

Om följande villkor är uppfyllda kan du begära att behandlingen av personuppgifter som berör dig begränsas:

 • om du bestrider riktigheten i personuppgifterna som berör dig och ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera personuppgifternas riktighet;
 • om behandlingen är lagstridig och du inte önskar att personuppgifterna tas bort utan i stället begär att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingsändamål, men du ändå behöver dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har motsatt dig behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR och det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifterna som berör dig har begränsats får dessa uppgifter (avseende lagringen) endast behandlas med ditt godkännande eller för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller med hänsyn till viktiga allmänna intressen i EU eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen skedde enligt ovannämnda förutsättningar kommer den personuppgiftsansvarige att meddela dig innan begränsningen upphävs.

 

14.4      Rätt till radering

Skyldighet att radera uppgifter

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar personuppgifter som berör dig och den personuppgiftsansvarige måste då omedelbart ta bort dem om något av följande skäl är tillämpligt:

 • Personuppgifterna som berör dig behövs inte längre för de ändamål som de samlades in eller på annat sätt behandlades för.
 • Du återkallar godkännandet som behandlingen stöddes på enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du motsätter dig behandlingen enl. artikel 21.1 GDPR och det finns inga synnerliga berättigade skäl för behandlingen, eller du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.2 GDPR.
 • Personuppgifterna som berör dig behandlas på ett lagstridigt sätt.
 • Borttagningen av personuppgifterna som berör dig sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Personuppgifterna som berör dig samlades in i samband med erbjudna tjänster inom informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1 GDPR.

Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har gjort personuppgifter som berör dig offentligt tillgängliga och är förpliktad att ta bort dem enl. artikel 17.1 GDPR ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Undantag

Du har inte rätt att få uppgifterna borttagna om behandlingen krävs

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 • för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 GDPR;
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

14.5      Rätt till information

Om du har åberopat rätten till korrigering, borttagning eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är vederbörande förpliktad att meddela alla mottagare som har haft tillgång till personuppgifter som berör dig om korrigeringen eller borttagningen av uppgifterna eller av begränsningen av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Du har rätt att få information från den personuppgiftsansvarige om dessa mottagare.

 

14.6      Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att erhålla personuppgifterna som berör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överlämna dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att hindras av den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna tillhandahölls för, om

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av denna rätt har du dessutom rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte inskränkas genom detta.

 

14.7      Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om de personuppgifter som berör dig behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att motsätta dig behandlingen av de personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får du utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

 

14.8.     Rätt till återkallande av dataskyddsrättslig samtyckesförklaring

Du har rätt att när som helst återkalla din dataskyddsrättsliga samtyckesförklaring. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 

14.9      Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta ska inte tillämpas om beslutet

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 • grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte vara avhängiga av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 a GDPR, såvida inte artikel 9.2 a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder rörande skydd av rättigheter och friheter och dina berättigade intressen har vidtagits.

 

14.10    Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som berör dig överträder GDPR, utan att det påverkar ett annat administrativt eller rättsligt förfarande.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 GDPR.

15. Lead Forensics

Contained within our website is a tracking code provided by Lead Forensics. This code enables Lead Forensics to track activity on the website and provide us with information on the IP address of the requesting computer, the date and duration of the user’s visit, and the web pages which the user visits.
The Lead Forensics tool uses IP tracking for identifying businesses and is not the same as cookies. The Lead Forensics tracking code only provides information that is readily available in the public domain. It does not, and cannot, provide individual, personal or sensitive data regarding who has visited our website. It provides information on what companies have visited our website by identifying them from their IP address. This data may be used by us to contact the business about their experience or for marketing purposes. We will not pass this data to third parties for any reason. More information can be found at www.leadforensics.com. If you would like to opt-out of this tracking, please do so using the link provided:
Link (Inhalt:  https://optout.leadforensics.com/?clientID=140312)

15. Lead Forensics

Contained within our website is a tracking code provided by Lead Forensics. This code enables Lead Forensics to track activity on the website and provide us with information on the IP address of the requesting computer, the date and duration of the user’s visit, and the web pages which the user visits.
The Lead Forensics tool uses IP tracking for identifying businesses and is not the same as cookies. The Lead Forensics tracking code only provides information that is readily available in the public domain. It does not, and cannot, provide individual, personal or sensitive data regarding who has visited our website. It provides information on what companies have visited our website by identifying them from their IP address. This data may be used by us to contact the business about their experience or for marketing purposes. We will not pass this data to third parties for any reason. More information can be found at www.leadforensics.com. If you would like to opt-out of this tracking, please do so using the link provided:
Link (Inhalt:  https://optout.leadforensics.com/?clientID=140312)

 

Denna försäkrans giltighet

Denna integritetspolicy gäller för alla företag i ABUS-gruppen som har kopplingar till:

ABUS August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter 
Tyskland