Rękojmia

Jeżeli zakupiony produkt okaże się wadliwy, to w zależności od sytuacji nabywcy przysługują prawa z tytułu ustawowej rękojmi w formie

 naprawy (np. usunięcie wady, dostawa pozbawionego wad przedmiotu),

  • odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży,
  • obniżenia ceny zakupu,
  • odszkodowania

Nabywca może dochodzić swoich praw u sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa. Warunkiem jest skorzystanie ze swoich praw w odpowiednim czasie, czyli w okresie trwania rękojmi wynoszącym 24 miesiące.

Rękojmia nie jest gwarancją!

W przeciwieństwie do ustawowej rękojmi gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem dodatkowym producenta lub sprzedawcy. Nie stosuje się jej w przypadku każdego produktu, lecz dotyczy ona tylko takich produktów, które zostały zakupione z gwarancją.

W okresie trwania gwarancji udzielający gwarancji z reguły przejmuje odpowiedzialność na określony czas, zapewniając zachowanie przez sprzedany produkt określonej właściwości. Zakres takiej gwarancji wynika z deklaracji gwarancyjnej, która zwykle jest zamieszczana w opisie produktu lub na opakowaniu czy w instrukcji montażu.